KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

LS I OCD U PROCESU PROGRAMIRANJA I PROJEKTOVANJA IPA ZA SRBIJU 2007-13 -PREKOGRANIČNA SARADNJA - FOD

12.12.2012

 

KOMPONENTE ZA PREKOGRANIČNU SARADNJU

 

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na tri rešavanje sledećih problema:

 • Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou
 • Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama, posebno u pograničnim opštinama koje će učestvovati u prekograničnom programu sa Hrvatskom, CG i BiH.
 • Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna "kontrola" procesa na nacionalnom nivou;

 

Ciljevi

 

Glavni ciljevi koji će se ostvariti kroz realizaciju aktivnosti predviđenih projektom su da:

 1. Poboljšanja informisanost i razumevanje IPA prioriteta i ostalih dostupnih fondova EU na lokalnom nivou;
 2. Pruži stručnu konsultaciju za izradu projekata lokalne zajednice a pre svega u korišćenju komponenti namenjene prekograničnoj saradnji;
 3. Poveća kapacitet pograničnih područja i opština, naročito u oblastima koje će prvi put biti uključene u program prekogranične saradnje (Hrvatska, CG, i BiH);
 4. Da unapredi proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći tako što će se čitav proces postaviti " vidljivijim“ za njegove direktne korisnike.

 

Aktivnosti

 

Komponenta 1
Programom je predvidjena priprema brošura: Dopunjeno izdanje Vodiča za instrument pretpristupne pomoći IPA i Nova generacija Programa zajednice 2007-2013

 

Komponenta 2
Ova komponentu se svojim aktivnostima pre svega fokusira na drugu komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći odnosno na za prekograničnu saradnju sa ciljem da blagovremeno podigne kapacitet lokalne samouprave i poboljša absorpcione kapacitete opština koje se kvalifikuju za kandidovanje za ovu komponentu kao i da se poboljša kvaliteta projekata i unapredi saradnja sa opštinama iz navedenih susednih zemalja i to sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

 

Organizacija pet dvodnevnih seminara na temu Lokalna samouprava i prekogranična saradnja uključuju:

 • prezentaciju elemenata IPA sa fokusom na II komponenti;
 • upoznavanjesa prioritetima regiona (sa obe strane granice);
 • upoznavanje sa projektnom dokumentacijom za apliciranje za IPA fond;
 • Davanje preporuka za pripremu konkretnog projekta lokalne zajednice i predstavljanje uspešnih projekata prekogranične saradnje sa Mađarskom, Bugarskom i Rumunijom.

 

Dvodnevni seminari bi bili organizovani u 5 gradova u Srbiji (Sombor, Sremska Mitrovica, Loznica, Užice i Prijepolje) a okupiće predstavnike lokalnih samouprava iz Srbije, predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike nevladinih organizacija i medija iz graničnih opština.
Za radni deo seminara bi bili dizajnirani posebni materijali sa konkretnim uputstvima za rad

 

Trajanje projekta: 01.10.2008. do 28.02.2009. godine.

 

Fond za otvoreno društvo je podržao projekat Kampanja upoznavanja javnosti sa instrumentima za predpristupnu pomoć (IPA) koji je EPUS sprovodio 2006-2007

 

 


Organizatori:

 


 


 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus