KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MENTORSKOM ŠETNJOM ZAVRŠEN ČETVRTI CIKLUS PROGRAMA PODELI SVOJE ZNANJE POSTANI MENTORKA

01.12.2014

U subotu 29. novembra održana je peta jubilarna Mentorska šetnja kojom je zatvoren program „Podeli svoje znanje-postani mentorka“ za generaciju 2013/2014. Kao završni događaj, Šetnja  je i prilika za uspešan nastavak uspostavljanog mentorskog odnosa između mentorki i učenica, dalju razmenu mišljenja i dodatno promovisanje program koji ima za cilj i ekonomsko i profesionalno osnaživanje žena u našem društvu.


Cilj programa “Podeli svoje znanje – postani mentorka“ je da okupi istaknute i uspešne žene iz raznih profesija koje su voljne da svoje znanje i iskustvo prenesu mlađim koleginicama koje su na početku svojih karijera i time doprinesu razvoju budućih liderki. Projekat u Srbiji organizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Erste Banka, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji. Projekat je do sada okupio 200 mentorki i učenica iz raznih profesija, a neke od dosadašnjih mentorki su: Marina Blagojević Hjuston, Nevena Petrušić, Sonja Stojanović Gajić, Sonja Liht, Milena Dragićević Šešić, Dragana Đermanović i mnoge druge.


Alumnistkinje programa, mentorke i mentorine okupile su se ispred ekspoziture Erste banke nakon čega su krenule u simboličnu šetnju Knez Mihailovom ulicom i tokom šetnje razgovarale o svojim uspesima, ali i izazovima sa kojima se susreću u profesionalnom i privatnom životu. Šetnja se završila dolaskom u Aeroklub, a razgovor su nastavile tokom debate „Podržimo liderke“ o značaju koje za društvo u celini ima osnaživanje žena.


Program je otvorila Ana Radojičić, solo flautiskinja, članica Art Quarta sa recitalima Drugi stav Koncerta u D duru W.A.Mozart i A.Grgin Caprico. Na debati pod nazivom „Podržimo liderke“ govorili su NJ.E. Majkl Kirbi, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke i Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Debatom je moderirala Andrea Brbaklić, direktorka Sektora komunikacija i ljudskih resursa u Erste banci.


NJ.E. Majkl Kirbi
je na pitanje koliko je postojanje mentora u životu bitno podelio sa učesnicama priče iz svog života. Priče su se odnosile na osobe koje su dosta uticale na njega da postane diplomata, ali i iskustvo kada je on bio mentor jednoj mladoj afroameričkoj devojci u SAD-u. Za odnos mentorstva je naglasio da je dvosmerna ulica, jer ne samo što je uspeo da navede tu mladu ženu da definiše svoj uspeh, zamisli svoj put ka njemu i podstakao je da razmisli o većim aspiracijama, već je i on sam dosta naučio iz tog odnosa sa njom .

 

Slavko Carić je naveo da je, kako se penjemo na piramidi organizacije, sve manje žena ima na glavnim upravljačkim i izvršnim pozicijama. Naglasio je , takođe, da je u Erste banci 65% žena u Izvršnom odboru. Sposobnost i lojalnost su neke od osobina koje su naglašenije kod žena u poslovnom ambijentu. Kao deo svog iskustva izdvojio je značaj i uspešnost dnevnog mentoring procesa koji se u Erste banci pokazao odlično i iznedrio brojne profesionalce i profesionalke.

 

Vlastimir Matejić je sa učesnicama podelio svoja iskustva u mentorstvu i naveo da su dame uvek poslušnije i odgovornije učenice u odnosu mentorstva. Kao jedno od najbitnijih aspekata mentorstva 21.veka je mentorstvo za liderstvo. Liderstvo u današnjem vremenu igra značajnu ulogu i ono će se modifikovati u skladu sa promenama koje nosi novo vreme. Matejić je citirao izjavu koja se pripisuje Dvajtu Ajzenhaueru a glasi da je lider lice koje vodi grupu ljudi koji svoje težnje ostvaruju radom drugih ljudi time što ti ljudi rade na težnjama i ciljevima koje smatraju za svoje a u stvari je to ostvarivanje ciljeva i težnji samog lidera. On je istakao da se lider rađa, ali i da se liderstvo može delom i naučiti. Konstantnim i predanim radom vremenom se urođene osobine lidera razvijaju i dolaze do izražaja, ali su tu okolnosti koje dosta utiču na samu percepciju i vrstu liderstva. Matejić je rekao da se liderstvo u našem društvu najčešće pridodaje muškom polu, a da to ne treba da bude tako. Kao jedan od primera žena koje su mu bile mentorke i koje su bitno uticale na njegov profesionalni razvoj je njegova bivša direktorka.

 

Andrea Brbaklić je ukazala na neki podatke, prema istraživanju koje je sprovedeno u SAD-u, da je učešće žena u preduzetništvu veće nego ikada i da se u 2012.godini 8,3 miliona žena u Americi bavilo preduzetništvom, sa prihodom od 1,3 triliona dolara, a zapošljavale su 1,7 milion ljudi. I dalje ostaje problem u velikoj razlici u platama između muškaraca i žena. Istaknuto je da žene sklapaju manje kontakata od muškaraca i da je njihova mreža manja, ali da one rade na kvalitetu svojih kontakata i da su ti kontakti mnogo jači nego što su kontakti koje muškarci uspostavljaju i održavaju.

 

NJ.E. gospodin Kirbi se nadovezao na ovu priču vezanu za žene u SAD-u i rekao da je njihova politika na osnaživanju položaja mladih preduzetnica i liderki mnogo aktivnija i prepoznata kao jako bitna poslednjih godina. On je takođe naglasio da je bitno učiti iz svojih grešaka, i da je tu najvažnije preispitivanje sebe i prihvatanje poraza kao normalni korak na putu ka uspehu.

 

Slavko Carić je izneo podatak da se 34% žena preduzetnica obraća banci za kreditiranje svojih preduzeća i da su žene mnogo odgovornije i sigurnije u vraćanju novca nazad nego muškarci. Takođe je istakao da su etičnost i poštenje osobine koje su svojstvenije ženama u poslovnom svetu i da su te osobine izuzetno bitne za funkcionisanje samog posla i zdrave radne atmosfere. Za žensko liderstvo je osobeno to da žene komandovanje ne stavljaju u prvi plan kao muškraci, već da liderstvo vide kao udruženi rad na zajedničkom cilju. Carić je zaključio da u našem društvu treba da prođe još dosta vremena da bi žene postale liderke i da bi ih bilo još više.

 

Vlastimir Matejić je istakao da su najvažnije osobine koje krase lidere i liderke energičnost ličnosti, težnja ka moći i emocionalna zrelost. Liderstvo se pokazuje po tome što iza lidera ostaje sistem koji je održiv i efikasan, kao i po tome što dobar lider zapošljava i vodi ljude koji su pametniji i sposobniji od njega. NJ.E. Majkl Kirbi je zaključio sa pitanjem koje svaka liderka i menotorka treba da postavi sebi a to je „Da li ja to želim za sebe ili želim za nas?“


Posle vrlo živog i kvalitetnog razgovora usledila je dodela sertifikata učesnicama programa 2013/2014 koje je u ime programa „Podeli svoje znanje-postani mentorka“ dodelila Svetlana Stefanović, menadžerka programa iz Evropskog pokreta u Srbiji.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus