KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MERENJE DRUŠTVENOG UTICAJA SOCIJALNIH PREDUZEĆA

18.06.2015

Merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća je jedna od gorućih tema kako među teoretičarima tako i među praktičarima. Od socijalnih preduzeća se očekuje da prate koliki uticaj oni imaju u društvu na temelju svog rada. Merenje društvenog uticaja je zahtevno i skupo, posebno za socijalna preduzeća koja imaju skromen ljudske i finansijske resurse. Ipak, usled sve surovijih uslova na tržištu, zahteva donatora i javnih institucija, socijalna preduzeća nastoje da odgovore na ovo je izazov .

U polisi brifu o merenju društvenog uticaja socijalnih preduzeća, Antonela Noja, iz OECD-a, polemiše o potrebi za merenjem društvenog uticaja, kao i izazovima za primenu različitih metoda kako bi se uticaj socijalnih preduzeća u društvu izmerio. Osnovna preporuka jeste da se koristi proporcionalni metod merenja uticaja, jer on počiva na principu balansa između troškova i koristi od samog procesa merenja društvenog uticaja. U radu su predstavljeni konkretne metode i primeri za merenje društvenog uticaja, a posebno su istaknuta uputstva za primenu ovih metoda za sama socijalna preduzeća i pristup koji bi razvijao njihovu kulturu merenja društvenog uticaja. 

 

Tekst na engleskom jeziku možete pročitati ovde.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus