KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MIGRACIJE SU GLOBALNI IZAZOV KOJI TRAŽI UNIVERZALNI ODGOVOR

30.06.2017

Debata pod nazivom „Migracije kao izazov za Srbiju i EU“ održana u Beogradu, predstavljala je pokušaj da se odgovori na pitanje da li su migracije izazov, problem ili karakteristika vremena i društva u kom živimo. Učesnici debate, dekan Fakulteta političkih nauka, dr Dragan R. Simić, direktorka kancelarije u Srbiji Međunarodne organizacije za migracije IOM, Lidija Marković i mr Dragan Živojinović sa Fakulteta političkih nauka, usaglasili su se da bi trebalo da se uspostavi univerzalan pristup u načinu ophođenja prema migrantima, posebno u Evropi.


„Savremeni migracioni tokovi imaju posledice na više zemalja i regiona istovremeno, njima se na svim nivoima bave različite institucije i države, dok ih kontrolišu različiti akteri. Zato se kaže da je vreme u kome sada živimo doba migracija. Kombinacija dva ili više razloga migracija, rezultirala je da u 21. veku sve manje govorimo o legalnim ili iregularnim migracijama, a sve češće o mešovitim migracionim tokovima. To jeste ono što predstavlja najveći izazov za države”, ukazala je Lidija Marković.


Dragan R. Simić istakao je kako je ovo važna društvena tema i dodao da prisustvujemo procesu, koji se može nazvati renacionalizacija globalizacije, te da se članice Evropske unije, u susretu sa migracionom krizom, nose sa uočljivim nesnalaženjem. „Ovaj nagli, sveobuhvatni i ogromni talas migracija jeste iznenadio evropska društva, ostavivši tragove koji su ukazali da se EU ponaša u suprotnosti sa vrednostima na kojima počiva dovodeći u pitanje svoje osnovne principe i načela“, primetio je on. Simić se osvrnuo na to da je Srbija pokazala znatnu umešnost i humanost u suočavanju sa ovim problemom, što ukazuje i drugima na pravac u kom treba ići.


„Migracije obuhvataju svaki aspekt života, one nisu ni dobre ni loše, već zavise od konteksta u kome se događaju. Iako je Berlinski zid pao, mi živimo u svetu ponovnog podizanje zidova, koji imaju duboku vezu sa migracijama. Ljudi veruju da ukoliko žele slobodu unutra, treba da imaju zidove koji ih štite. Međutim, Evropska unija ne može da pobegne od migracija zbog svog geografskog položaja, kao što ni Srbija, centralna zemlja na zapadnobalkanskoj ruti ne može da pobegne od svoje geografije“, podvukao je Živojinović. Prema njegovim rečima, to nije determinišući, ali jeste važan element rešenja ovog problema.Debata je deo serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta Evropa za mene koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus