KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MINISTARKIN ULTIMATUM NEMAČKIM KOMPANIJAMA

29.08.2017

Izjava nemačke ministarke za porodična pitanja, Katarine Barli, zabrinula je nemačke kompanije – postaviti više žena u svoje upravne odbore i na rukovodeće pozicije ili će se suočiti sa kvotama o rodnoj ravnopravnosti sledeće godine. "Dajem privatnom sektoru godinu dana da sam reši ovo pitanje. Ako se za to vreme ništa ne desi, zakonski ćemo intervenisati" izjavila je Barli 16. avgusta za nemačku medijsku grupu RND.


Jedan od razloga za ovako čvrst stav ministarke Barli je i činjenica da Nemačka u odnosu na mnoge države Evrope zaostaje kada je u pitanju broj žena na rukovodećim pozicijama. Iako je tokom godina došlo do određenih pomaka, ova država je i dalje jedna od onih gde je ženama teško da usklade porodične obaveze i poslovne ambicije. Takođe, u prvi plan se stavlja i potreba za postepenom promenom mentaliteta ljudi, posebno na konzervativnijem jugu zemlje.


Pre dve godine u ovoj zemlji donet je zakon na osnovu koga je 100 najvećih nemačkih kompanija počevši od 2016. godine bilo u obavezi da ima najmanje 30% žena u nadzornim odborima, koji nadgledaju plate i radne uslove. Međutim, situacija u upravnim odborima, koji se sastoje od izabranog kruga ljudi tesno povezanih sa vlasnicima kompanija, ostala je skoro nepromenjena – zastupljenost žena je i dalje na niskom nivou. Broj žena u ovim rukovodećim telima je - prema podacima instituta za ekonomska istraživanja DIW – bio oko 6.5% tokom 2016. godine (podaci za 106 najvećih firmi).

 

Pošto je zakon od pre dve godine dao solidne rezultate (broj žena u nadzornim odborima podigao se na 27%), ne čudi najava slične mere kojom će se poboljšati njihov položaj i u upravnim odborima, ukoliko "dobrovoljne smernice ne budu funkcionisale".


Broj žena članova odbora nije samo nemački, već i evropski problem. U prvoj polovini 2017. godine, prema istraživanju Evropskog instituta za rodnu jednakost, žene su na ovim pozicijama bile zastupljene 24.6%, što svakako predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu i drastično veću zastupljenost u odnosu na 10.4% pre deset godina, ali i dalje ima mesta za napredak, pogotovo u pojedinim zemljama EU u kojima je situacija najlošija – Malta, Estonija, Rumunija. Sa druge strane nalaze se i pozitivni primeri država u Evropi koje su najviše napredovale u unapređenju i promovisanju rodne ravnopravnosti – to su Norveška, Švedska i Francuska, u kojima su žene zastupljene na rukovodećim funkcijama sa više od 40%. 

 

 

Izvor: EuroActiv


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus