KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MODELI SOCIJALNIH PREDUZEĆA: ISKUSTVO MEKSIKA

04.06.2015

 

Tekst nastoji da unapredi razumevanje modela socijalnih preduzeća, služeći se iskustvom iz Meksika, u kome je trenutnoprocvat ovog koncepta. U tekstu je korišćena poznata tipologija Zahre (2009), ali dopunjena tako da kreira okvir od tri oblika socijalnih preduzeća. Praksa deset socijalnih preduzeća iz Meksiku je potom objašnjena kroz ovu tipologiju. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da su tipologije promenjiva kategorija i da je dinamika njihove promena uslovljena resursima i ambicijom socijalnih preduzetnika.

 

Bilo da su počeli kao zaposleni u socijalnim preduzećima ili da su oni koji kreiraju nove vrednosti u društvu, socijalni preduzetnici imaju tendenciju da postanu društveni inženjeri. Ipak, oni koji su skloni kreiranju novih vrednosti u društvu, najčešće uspostavljaju hibridne modele socijalnih preduzeća. 

 

 

Autori: Marine Wulleman and Marek Hudon.

Ceo tekst na engleskom možete pročitati ovde.
 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus