KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

MREŽA ZA RAZVOJ INOVATIVNOG SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA (ISEDE - NET)

05.01.2013

Projekat „Mreža za razvoj inovativnog socijalnog preduzetništva“ je osmišljen sa ciljem da pomogne razvoju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u regionu jugoistočne Evrope i da podstakne konkurentnije tržište zapošljavanja i socijalne kohezije u Evropi.

 

Solidarnost i saradnja su vrednosti na kojima je projekat zasnovan. Dvanaest partnera iz osam zemalja stvara međunarodnu zajednicu koja je fokusirana na lokalne potrebe i resurse i pronalaženje najboljih rešenja. Svi partneri su snažno posvećeni socijalnoj pravdi i socijalnoj ekonomiji.

 

ISEDE-NET je online zajednica članica uključenih u projekat. Svako socijalno preduzeće registracijom u mreži dobija svoj virtuelni prostor za predstavljanje aktivnosti, proizvoda i usluga.

 

Za članove mreže su obezbeđene:

 

 • besplatne usluge poslovne podrške u oblastima poslovanja, marketinga, finansija, razvoja ljudskih resursa i pravne pomoći;
 • olakšana komunikacija među registrovanim socijalnim preduzećima koja omogućava razmenu informacija, učenje o novom biznisu, razvoju kooperacija, razmenu dobara i usluga;
 • bolja vidljivost pojedinih socijalnih preduzeća;

 

Sadržaj portala je dostupan na 9 jezika: nemačkom, grčkom, bugarskom, mađarskom, italijanskom, srpskom, slovenačkom, ukrajinskom i engleskom kako bi što većem broju preduzeća i pojedinaca bio dostupan na maternjem jeziku.

 

Osim što predstavlja uslužni centar za socijalna preduzeća, portal je i veoma informativan, jer se redovno osvežava novostima i relevantnim dokumentima iz oblasti socijalne ekonomije.

 

Kroz mrežu postižemo:

 

 • više znanja o pokretačkim činiocima socijalnog preduzetništva u 8 zemalja učesnica projekta;
 • kreiranje stalne i održive mreže međunacionalnih javno – privatnih partnerstava koja će biti posvećena razvoju socijalnog preduzetništva;
 • kreiranje stalne i održive mreže socijalnih preduzeća sa boljim kapacitetima i efikasnijem pristupu tržištu;
 • sprovođenje pilot akcija za razvoj sektora socijalne ekonomije;

 

PARTNERI

 

Aktivnosti među projektnim partnerima su podeljene na osnovu oblasti njihove stručnosti sa namerom da svaki partner svojim kapacitetima doprinese kako što kvalitetnijem uspostavljanju portala, tako i unapređenju kapaciteta ostalih partnera.

 

 

Vremenski okvir: mart 2009 - septembar 2011.

 

 


Organizator:

 


Donatori:

 


 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

AKTIVNOSTI:

 

DOKUMENTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus