KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NACIONALNI KONVENT O EU: BEZ ZNAČAJNOG NAPRETKA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

21.12.2017

Danas je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava. Članovi RG raspravljali su o aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije, ali i o krivičnim delima sa elementima korupcije, sa naglaskom na finansijskim istragama.

Milan Antonijević, koordinator ove Radne grupe u NKEU i direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, otvorio je sednicu sa osvrtom na Non-paper Evropske Komisije o pregledu stanja u poglavljima 23 i 24, u kojem je navedeno da nema značajnog napretka u praćenju borbe protiv korupcije. Istaknuto je, takođe, i da postoje kašnjenja u donošenju pojedinih zakona, pre svega Zakona o borbi protiv korupcije. Ipak, Antonijević smatra da je veoma podsticajno što više od 50 državnih institucija izrađuje svoje izveštaje u ovoj oblasti.

Ispred Ministarstva pravde prisutnima se obratila Jelisaveta Ćolanović, koja je naglasila da Ministarstvo i Tužilaštvo rade na jačanju kapaciteta u ovoj oblasti, i da se očekuje da će Srbija moći aktivnije da ispunjava svoje obaveze u tom pogledu već od prvog kvartala 2018. godine.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti govorio je o finasijskim istragama i reformama koje čine značajan deo Poglavlja 23 i Poglavlja 24. On se osvrnuo i na deo Izveštaja Evropske komisije koji se tiče Koordinacionog tela koje još uvek nije zaživelo u dovoljnoj meri.

Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca, dao je uvid u to šta Srbija radi po pitanju borbe protiv korupcije. Očekuje se stupanje na snagu novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, a pažnja je posvećena i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Srbija će dobiti nove regionalne centre za borbu protiv korupcije u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu. Radisavljević je istakao da se prvenstveno radi na stvaranju preduslova kako bi se omogućila efektivna primena Zakona.

Ispred Jedinice za finansijske istrage Ministarstva unutrašnjih poslova, Nikola Guteša i Vlatko Božović podvukli su značaj međunarodne saradnje i najavili formiranje ARO kancelarije (Assets Recovery Office). Posebna pažnja biće posvećena utvrđivanju nesrazmere između imovine i prihoda, kao i oduzimanju nelegalno stečene imovine.

Nenad Stefanović, rekao je, ispred Udruženja tužilaca Srbije, da je Udruženje uradilo jedan deo analize Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv korupcije. Smatra se da je značajan problem u ovoj oblasti Ustav i drugi propisi koji regulišu borbu protiv korupcije. Takođe, neophodno je isključiti uticaj politike u izboru šefova Javnog tužilaštava.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus