KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NACIONALNI KONVENT O EU PRENOSI ISKUSTVA SARADNJE U PROCESU INTEGRACIJA

26.01.2017

Konferencija pod nazivom „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“ održana je u Sarajevu, krajem januara. Cilj konferencije u Sarajevu je bio da naglasi značaj dijaloga organizacija civilnog društva i predstavnika vlasti koji su uključeni u proces pristupanja EU kroz predstavljanje iskustava organizacija civilnog društva iz Srbije, među kojima i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.


Uz predstavnike Delegacije EU u BiH, DG NEAR-a, Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije i nekoliko predstavnika OCD iz Srbije, konferenciji je prisustvovala i koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Nataša Dragojlović. Ona je govorila o širokom i pozitivnom iskustvu Nacionalnog konventa i istakla da svi akteri u društvu mogu i treba da doprinosu procesu pregovora i da vlada treba da se više osloni na velike resurse znanja koje civilno društvo poseduje.
 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus