KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NAUKA JE ŽENSKOG RODA

27.06.2016

U subotu 25. juna, u okviru Programa “Podeli svoje znanje - Postani mentorka” održan je poslednji okrugli sto za ovaj ciklus. Tema je bio položaj žena u nauci u Srbiji i svetu, a o svojim ličnim iskustvima, uspesima i izazovima pričale su nam Marija Lesjak, docentkinja sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Milić, naučna saradnica na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, Adriana Zaharijević, naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i Aleksandra Konjević, docentkinja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Razgovor je moderirala naša alumnistkinja Tatjana Nikolić.


Sve govornice su se složile još na početku diskusije da žene nemaju dobar položaj u nauci, što se pre svega može voditi u statističkim podacima: žene su u manjem broju na rukovodećim pozicijama, iako više njih studira i na osnovnim i na postdiplomskim studijama. Takođe, dovoljno je samo pogledati broj naučnica koje su nagrađene Nobelovim nagradama: za više od 100 godina samo njih 49.


Svaka od učesnica je podelila sa prisutnima svoju ličnu priču o putu ka uspehu u naučnom svetu, kao i kako se i dalje bore sa raznim preprekama i izazovima.


Marija je između ostalog rekla da u Srbiji najveći problem za naučnike uopšte predstavlja manjak finansijskih sredstava i naglasila da joj je mentorska podrška bila veoma važna, ne samo u profesionalnom razvoju, već i na ličnom planu. 


S druge strane, Jelena je istakla da su i njoj mentorski rad i podrška bili važni, ne samo kroz podržavanje profesionalnog rada, već i kroz naučene lekcije iz životnih priča. Poručila je prisutnim devojkama da je na početku uvek važno pokazati interesovanje i želju za napredovanjem, jer na taj način se mnoga vrata otvaraju.


Adriana je kao humanistkinja dala drugi pogled na istu temu, jer se osvrnula i na stereotipe koji su izraženi i u nauci. Ona je takođe, ukazala na potrebu decentralizacije i deljenja znanja i istakla važnost istrajnosti i upornosti. Njoj lično su različite žene davale podrške kroz formalni i neformalni rad, a opstanak u nauci pripisuje delimično srećnim okolnostima.


Aleksandra je posebno istakla značaj lične motivacije i postojanje jasnog cilja koji vas vodi kroz posao koji volite. Ona je takođe naglasila važnost mentorskog rada i deljenja znanja i iskustva, što i sama danas praktikuje kroz rad sa studentima i njihovom usmeravanje. A ono što je njoj posebno pomoglo tokom bogatog radnog iskustva jeste istrajnost.


Ono što je posebno naglašeno tokom izlaganja govornica jeste da je jedan od najvećih, a pogotovu za naučnice koje dosta vremena provode u laboratoriji sa hemikalijama, je pretporodiljsko i porodiljsko odsustvo. Naučna zajednica, koja je možda i pretežno sastavljena od žena, na svojim najvišim funkcijama ima muškarce, što dovodi do nerazumevanja za žene i dovodi njihov rad i predanost poslu u pitanje.


Takođe, žene u nauci su i predmet brojnih stereotipa koji su se iz društvenog konteksta i patrijahalnog diskursa uvukli i u naučni svet. Ono što je možda najupečatljivije za Srbiju je tradicija socijalizma i nasleđena očekivanja od uloga žene u društvu, pa samim tim i u svom životu. Ono što je takođe istaknuto je da ne postoji jedinstvena baza podataka o broju žena koje se bave naukom, te su samim tim naučnice neorganizovane i razjedinjene. Pozicija mladih žena u nauci je u možda posebno otežana, jer mnogobrojne procedure i projekti ne dozvoljavaju da mlade žene istovremeno stiču iskustvo, grade svoju karijeru i organizuju svoj privatni život.

 

Ukazana je i potreba za formiranjem baze naučnica u Srbiji, sa opisima kojim se oblastima bave, a to može poslužiti kao dobra osnova za dalji rad i umrežavanje, kao i za neke institucionalne promene koje su u nauci više nego potrebne.


Mentorine su bile pune pitanja za govornice i razvila se interesantna diskusija o tome kako sačuvati svoj integritet i boriti se za prava u nauci, gde su žene, da stvar bude ironična - većina.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus