KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NOVI INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI

28.11.2017

Prošlog meseca izašlo je treće izdanje Indeksa rodne ravnopravnosti (Gender Equality Index), koji izdaje Evropski institut za rodnu ravnopravnost (European Institute for Gender Equality). Indeks rodne ravnopravnosti složeni je indikator koji meri kompleksni koncept rodne ravnopravnosti i, na temelju politike EU, pomaže u praćenju napretka rodne ravnopravnosti širom Unije tokom godina.


Ovogodišnji izveštaj pokazuje da Evropa u ovoj oblasti napreduje ’’brzinom puža’’, tj. da je EU još uvek daleko od rodno-ravnopravnog društva, uz naglasak da sve države imaju mesta za poboljšanje. Rezultat na nivou EU ove godine je 66.2 od 100 poena, što je samo 4 poena više od 2007. godine, a najbolji rezultat pokazala je Švedska, koja tradicionalno zauzima vodeće pozicije kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Na dnu liste za 2017. godinu našla se Grčka sa 50 poena, a najveći napredak pokazala je Italija, koja je poboljšala svoj rezultat za 12.9 poena i dospela na 14. mesto na listi.


Najveći napredak postignut je na polju donošenja odluka, naročito u privatnom sektoru, što pokazuje da politički pritisak, ali i pritisak šire javnosti može doprineti promeni u menadžmentima privatnih kompanija. Sa druge strane, čini se da napredak još uvek ne postoji u podjednakom angažovanju muškaraca i žena u kućnim poslovima. Izveštaj pokazuje da se svaki treći muškarac na dnevnom nivou angažuje oko kućnih poslova kao što je kuvanje, u poređenju sa 79% žena.


Najzad, u izveštaju se navodi da je nasilje nad ženama najbrutalnija manifestacija rodne nejednakosti. Iskorenjivanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama je prioritet Evropske unije i njenih država članica, a ta obaveza potvrđena je u mnogim dokumentima EU o rodnoj ravnopravnosti, kao što je i nedavno potpisana Konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Da je nasilje nad ženama mnogo veći problem nego što statistike pokazuju, otkriva i podatak da skoro svaka druga žena žrtva nasilja (47%) ne prijavljuje problem nadležnim organima.


Ceo Indeks rodne ravnopravnosti možete preuzeti ovde.

 

Izvor: Evropski institut za rodnu ravnopravnost


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus