KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NOVI IZVEŠTAJ O ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

19.12.2017

Evropska komisija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) izdali su ovog meseca zajednički izveštaj politika o ženskom preduzetništvu. Ovaj izveštaj bavi se prvenstveno rodnim jazom u preduzetništvu, razlikama između preduzeća u vlasništvu muškaraca i žena, kao i jedinstvenim izazovima sa kojima su suočene žene preduzetnice kada je u pitanju pokretanje sopstvenog biznisa.


U izveštaju se navodi da žene imaju latentni preduzetnički potencijal koji se slabo koristi. Kreatori politika bi trebalo da otključaju ovaj potencijal, ali i da prepoznaju da su žene heterogena grupa sa mnogim razlikama u motivima, namerama i projektima. Uz to, potrebno je poboljšati i šire institucionalne uslove. Jedan od veoma bitnih aspekata jeste kultura, jer su preduzetnici pod snažnim uticajem svojih uzora i društvenog konteksta uopšte. Zbog toga je važno promovisati žene kao uzorne modele i obezbediti obrazovni sistem koji je rodno neutralan i ne obeshrabruje žene da uđu u oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa, matematike itd.


Najzad, među zaključcima navodi se i da se mogu preduzimati ciljane aktivnosti, kako bi se osiguralo da porodične politike, socijalne politike i poreske politike ne diskriminišu preduzetništvo od strane žena.


Ovo nije prvi izveštaj ovog tipa koji je nastao u saradnji Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. U oktobru ove godine izveštaj pod nazivom ’’Nedostajeći preduzetnici 2017’’ pokazao je da je u 2016. godini 1.7 puta više samozaposlenih bilo među muškarcima nego među ženama. I u tom izveštaju naglašena je važna uloga kulturnih i socijalnih stavova u oblikovanju ženskog preduzetništva. Između ostalog, tradicionalne rodne uloge mogu navesti žene da same ograniče svoje preduzetničke aktivnosti na ’’feminizirane’’ profesije, sektore i poslovna polja. Pored kulturnih i socijalnih stavova, ženskom preduzetništvu odmažu i slabosti tržišta, kao i pristup kapitalu. 

 

Izvor: Evropska komisija 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus