KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

NOVI MODELI UPRAVLJANJA

19.12.2016

Konferencija „Pоkrеni sе. Pоvеži sе. Аktivirај sе. Nоvi mоdеli uprаvlјаnjа nа Zаpаdnоm Bаlkаnu“ (Move.Link.Engage. New Modes of Governance in the Western Balkans) je održana 8. i 9. decembra 2016. godine, u organizaciji Beogradske otvorene škole i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom vlade Republike Srbije, a u okviru projekta Evropa za građane i građanke. Dvodnevna konferencija je bila regionalnog karaktera i okupila je oko 40 mladih iz celog regiona koji su uglavnom predstavnici omladinskih organizacija. Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji predstavljala je Marija Milovanović, koordinatorka komunikacija.


Prvog dana konferencije predstavljen je rad Beogradske otvorene škole i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom vlade Republike Srbije. Nakon toga je organizovana debata koju je moderirala Tamara Skroza o razlikama između 2015. i 2016.godine u procesu EU integracija.


Drugog dana su održana tri zanimljiva panela. Na prvom panelu (Civil society and decission making in the EU integration) su predstavnice BOŠ-a, Tamara Branković, i crnogorskog tink tanka Institut Alternativa predstavile rezultate istraživanja koje je ispitivalo uticaj javnih konsultacija u procesu EU integracija (komparativni pristup). Na drugom panelu (Where we now from perspective of Different Policy Areas of 2016 Country Reports), koji je moderirao Marko Vujačić govorilo se o tome dokle je Srbija stigla u procesu EU integracija i kako se u tome pozicionira u odnosu na druge zemlje u regionu. Zaključak je da će se uskoro otvoriti nova poglavlja i da postoji napredak u oblasti politike zapošljavanja, inkluzije Roma, nediskriminacije i jednakosti između žena i muškaraca. Problem predstavljaju Poglavlja 23 i 24, gde je mali napredak napravljen u oblasti politike ljudskih resura u policiji i borbi protiv terorizma. I dalje postoji veliki problem u policiji, a napredak vidimo u ove dve oblasti predstavlja u stvari tehničke stvari. Kada pogledamo BiH i CG možemo zaključiti da se BiH tretira kao specijalna zemlja i nema napretka u oblasti zakonodavstva, dok sa druge strane CG je najbolje pozicionirana u regionu i njeni prioriteti su integracija u EU, kao i NATO.


Za nas je najznačajniji treći panel (New Youth) na kome su govorili Kristijane Vestfal (Christiane Westphal) iz Evropske komisije i predstavnici organizacije InternsGoPro iz Berlina. Neki od zaključaka su da poslovni sektor i sistem obrazovanja treba da budu više povezani i da je u procesu digitalne transformacije pogođeno tržište rada na način da neka zanimanja više ne postoje, a sa druge strane su se pojavila nova. Migrantska kriza donosi veliki broj radne snage koju treba integrisati u tržište rada. Viši stepen obrazovanja znači i veće šanse za zapošljavanje. Nemačka i Austrija imaju najbolji sistem obrazovanja i zbog toga imaju najnižu stopu nezaposlenosti u EU.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus