KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ODRŽANA KONFERENCIJA ŠTA JESTE EKONOMSKO NASILJE NAD ŽENAMA I KAKO GA SPREČITI I/ILI SANKCIONISATI

20.03.2013

 

B.a.B.e. u saradnji s Bugarskom fondacijom za rodna istraživanja (Bugarska), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Sigurnom kućom Podgorica (Crna Gora) i Evropskim pokretom u Srbiji (Srbija), održale su 19. marta u Zagrebu završnu međunarodnu konferenciju projekta „Imenovanje, definisanje i sankcionisanje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama“(„Naming, Blaming and Framing the Economic Violence against Women in Intimate Relationships“).

 

Na konferenciji su predstavljeni rezultati kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja o ekonomskom nasilju nad ženama u intimnim zajednicama. Jedan od glavnih zaključaka istraživanja je da su iskustva žrtava nasilja vrlo slična u svim zemljama u regiji. "Iskustva žena iz opšte populacije su različita, ali one koje su žrtve, doživljavaju vrlo slične obrasce ponašanja. Ekonomsko nasilje jednako je kao i fizičko i psihičko nasilje. Nije bitno gde se događa, događa se po sličnim obrascima", objasnila je istraživačica Ksenija Klasnić.

Zbog toga je vrlo važna prevencija, odnosno edukacija mladih osoba, pre nego što stupe u partnerski odnos, poručila je Sanja Sarnavka i dodala kako se osim ljubavi tu postoje i imovinsko pravni odnosi.

 

Iz Srbije, osim tima projekta Evropskog pokreta u Srbiji, konferenciji su prisustvovale i Vesna Jarić (UNDP Srbija), Marija Kolin (Institut društvenih nauka), Jasminka Veselinović (Centar za socijalni rad, Beograd) i Jelena Ćeriman (sociološkinja).


Rezultate kvalitativnog istraživanja i analizu zakonodavstva u Srbiji predstavila je menadžerka projekta Svetlana Stefanović. „Nesporno je da je u zakonodavstvu u oblasti nasilja u porodici i partnerskim odnosima ostvaren značajan napredak u skladu sa preporukama i standardima iz relevantnih međunarodnih dokumenata. Uprkos tome, postojeći nedostaci u pravnoj regulativi i nedosledna primena zakonskih odredbi značajno utiču na nivo efikasnosti zaštite žrtava od svih vidova nasilja. Osim toga, rezultati kvalitativnog istraživanja su pokazala da je ekonomsko nasilje uzrok i posledica svih drugih vidova nasilja i da se vrlo često ne prepoznaje, te je podizanje svesti celokupnog stanovništva, ali i edukacija profesionalaca i medija o ovoj problematici od izuzetnog značaja za unapređenje kvaliteta života žena, ali i celokupnog stanovništva.“


Izlažući o ekonomskom nasilju nad ženama u Srbiji, Vesna Jarić je skrenula pažnju na tri nivoa ekonomskog nasilja sa kojima se žene suočavaju: nasilje u porodici i u intimnim/partnerskim odnosima, nasilje u okviru zajednice (radno mesto, obrazovne institucije, društvena zajednica u kojoj osoba živi) i nasilje koje država čini ili toleriše činjenje (de iure i de facto). Uprkos tome što je samo u Hrvatskoj od svih država učesnica projekta definisano ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim zajednicama, to ne bi trebalo da spreči države da ratifikuju Istambulsku konvenciju Saveta Evrope u kojoj se precizno definišu svi vidovi nasilja. U njoj se daje jasan okvir za usmeravanje pravnog okvira ka opštim evropskim i svetskim standardima za unapređenje i zaštitu ženskih/ljudskih prava.

Projekat „Imenovanje, definiranje i sankcionisanje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama“ bio je, usmeren na istraživanje opsega i načina ekonomskog nasilja, ali i na jačanje kapaciteta, ali i same mreže organizacija uključenih u sprovođenje projekta. U svih pet zemalja sprovedeno je kvalitativno istraživanje (fokus grupe i dubinski intervjui), a u Hrvatskoj je sprovedeno i kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku žena u intimnim vezama. Nakon identifikacije opsega i modusa vršenja ekonomskog nasilja, utvrđene su mogućnosti sankcionisanja, kao i mogućnosti pružanja pomoći žrtvama koje trpe ovu vrstu nasilja. Ujedno je istraženo koje sve oblike nasilja doživljavaju žene u intimnim vezama te u kojim se kombinacijama pojedini oblici udruženo pojavljuju.

Projekt je finansiran od strane Evropske komisije.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus