KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

OSNIVA SE RADNA GRUPA ZA UMREŽAVANJE SOCIJALNIH PREDUZETNIKA

07.04.2017

Proces evropske integracije u Srbiji je podstakao brojne inicijative u sektoru socijalnog preduzetništva, pre svega kroz finansijsku podršku. Ipak, učešće socijalnih preduzeća u oblasti privrede je skromno, kao i njihov uticaj u društvu. Glavnu prepreku većem razvoju sektora predstavlja nepodsticajni pravni i institucionalni okvir.

 

Međutim, uprkos nepodsticajnom okruženju, moguće je uočiti socijalno-preduzetničke inicijative koje su uspešne i koje uspevaju trajati, rasti i širiti svoje aktivnosti uz prepoznatljiv društveni uticaj u svojim lokalnim sredinama. Studija slučaja takvih socijalnih preduzeća u Srbiji, pokazala je da ključ uspeha, u ovom trenutku, leži u uspostavi i unapređenju mehanizama i prakse saradnje socijalnih preduzeća u lokalnoj zajednici, kako bi služili za usmeravanje i razvoj lokalnih i nacionalnih institucija i politika. 

 

Povezivanje, saradnja, uključenost i umrežavanje na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama, u današnjem povezanom svetu, uslovi su za rast i uspeh za sve pravne subjekte i preduzeća, a posebno za ona koja imaju zadovoljenje nekog društvenog cilja u svom opisu. Prepoznavanje zajedničkih interesa je predusov i jedini način da udruživanje bude korisno i svrsishodno osnaživanju uticaja ovih preduzeća u društvu.

 

Sa tim vidu, Evropski pokret u Srbiji u okviru projekta "Umrežavanjem ka osnaživanju" formira Radnu grupu koja će stvoriti smernice za bolje uvezivanje i umrežavanje aktera u sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji. Projekat koji se sprovodi u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel, treba da pomogne osnivanje i rad Radne grupe u strukturiranju mreže socijalnih preduzeća i osmišljavanje modela održivost i finansiranja mreže, uspostavljanja rezervnih fondova i tome slično. Konkurs za članove Radne grupe otvoren je do 14. aprila 2017. 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus