KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

OTKRIJTE SEBE: IZGRADITE KARIJERU I STVORITE UTICAJ

13.10.2016

Otkrijte sebe: Izgradite karijeru i stvorite uticaj“ (Discover Yourself: Build a Career and Make an Impact) je interaktivan onlajn kurs (Massive open online course – MOOC), koji služi da se mladi ljudi osposobe za holistički pristup u dostizanju određenih veština u delokrugu ličnog, profesionalnog, razvoja u zajednici i održivog razvoja. Pritom, osposobljavanje je definisano kao put koji daje određene smernice i savete za mlade u cilju razvitka njihovih sposobnosti koje bi doprinele boljitku zajednice kojoj pripadaju.


Zasnovan na mnogobrojnim partnerstvima sa drugim organizacijama, ovaj kurs je otvoren za ljude između 18 i 30 godina, s ciljem da pruži ljudima odgovarajuće informacije koje bi bile od važnosti za sticanje ekonomskih, socijalnih, obrazovnih i geografskih znaja. Ona bi ohrabrila ljude da sami uvide poteškoće u okviru zajednica kojima pripadaju, ali i načine da se onie reše.


Kurs je podeljen na četiri dela, a s obzirom da prethodno znanje nije potrebno, autorima je bitno jedino da su ljudi koji žele da ga pohađaju spremni za ličnu nadogradnju, izradnju karijere i stvaranje uticaja.


MOOC je deo projekta strategijskog partnerstva za mlade. Njegov slogan glasi: „Prestanite kukati: Ovde mladi doprinose akciji!“ („Cease Cowering: Youth Empower Action Here!” - CC: YEAH) . Projekat je podržan od strane programa Erasmus +.

 

Autori ovog kursa su Antoaneta Ivanova, Ana Alibegova, Bistra Kumbaroska, Ondrej Mäsiar i Marija Matovska.

 

Više o kursu na engleskom jeziku pročitajte na ovom linku.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus