KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

OTVOREN KONKURS ZA LORENCO NATALI NAGRADU ZA MEDIJE

13.02.2018

Evropska komisija je 1992. godine ustanovila nagradu Lorenco Natali koja se svake godine dodeljuje novinarima/kama iz čitavog sveta za izvanredne radove na temu razvoja. Kroz ovu nagradu Evropska komisija prepoznaje posvećenost novinara/ki čiji rad pomaže u stvaranju boljeg sveta.


Ove godine nagradiće se izvanredno izveštavanje o pitanjima kao što su iskorenjivanje siromaštva i ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja (što je navedeno u dokumentu EK), a posebna tematska nagrada će biti dodeljena za priloge koji se odnose eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama.


Prijave se mogu slati od 5. februara do 9. marta 2018. godine za onlajn, štampane ili audio-vizuelne radove. Novinari/ke su pozvani/e da podnesu svoj rad u bilo kom formatu, tj. objavljenom na mreži, u štampi, radio ili TV emisiji.


Nagrada se dodeljuje u dve kategorije i to po starosnom kriterijumu: 21 do 16 godina i 27 plus godina. Za svaku kategoriju pobednik se bira iz svakog regiona: Afrika, Arapski svet i Bliski istok, Azija i Pacifik, Latinska Amerika i Karibi i Evropa. "Veliki pobednik" biće izabran iz regionalnih pobednika, a dodatna tematska nagrada biće dodeljena za rad usmeren na eliminisanje nasilja nad ženama i devojčicama.

 

Nagrade pobednicima biće uručene na svečanosti tokom Evropskih dana razvoja u junu u Briselu. 

 

Lorenzo Natali bio je prepoznat po uzuzetnim uspesima u radu Evropske komisije i igrao je važnu ulogu u mnogim procesima, a njegovo ime postalo je sinonim za nagradu dodeljenu medijskim profesionalcima/kama koji štite slobodu izražavanja, demokratiju, ljudska prava i razvoj.

 

Izvor: Evropska komisija


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus