KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PAUZA U PROŠIRENJU NAKON REFERENDUMA U VELIKOJ BRITANIJI

30.06.2016

Javna debata pod nazivom "Život nakon referenduma u Velikoj Britaniji" je održana u ponedeljak, 27. juna 2016, u Beogradu u organizaciji  Evropskog pokreta u Srbiji i EU Info Centra Beograd sa ciljem da se pokrene diskusija o istorijskoj odluci kojom su građani Velike Britanije odlučili da istupe iz članstva u Evropskoj uniji. Govornici su zajedno sa zainteresovanim građanima, studentima i predstavnicima civilnog društva diskutovali o rezultatima referenduma, ali i ostalim izazovima sa kojima se EU suočava, koji imaju velike posledice kako po EU, tako i po države kandidate i buduće kandidate.


Petros Fasulas, generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta iz Brisela je pomenuo prvobitno stanje šoka koje je preovladao, ne samo u redovima pristalica ostanka, već i među onima koji su lobirali za izlazak. Takođe, on je ukazao na buduće probleme sa kojima će se Velika Britanija suočiti kao što su podele i paralisan politički sistem, jer nije Britanija , sada je jasno, nije pripremljena za posledice i ono šta je čeka nakon izlaska.

 

On rešenje krize i u VB i u samoj EU, vidi u povezivanju političara i donosioca odluka sa javnošću, kao i stvarna fokusiranost na probleme sa kojima se građani suočavanju. Odmah nakon referenduma, znaci iz Brisela su ukazivali na kažnjavanje Velike Britanije, međutim kada je šok prošao, došlo je do konsenzusa koji se zasniva na evropskom jedinstvu i leži u izbegavanju "neprijatnog razvoda."

 

Kada je u pitanju proširenje EU na Zapadni Balkan, Fasulas je izrazio zabrinutost i naglasio da će sada doći do "procesa introspekcije u EU, a da će to uticati da pitanje proširenja padne u treći plan."


Slobodan Marković, profesor na Fakultetu političkih nauka, se fokusirao na samu britansku javnost koja je bila pod uticajem "ideoloških problema sa NATO, EU i samim britanskim vrednostima, stoga u kampanji nisu bili iskreni čak ni euroskeptici."

 

On je naglasio da su obrazovanje, mladost i novac na strani ostanka u EU, što će morati u budućnosti da se očituje na neki način. Ovi suprotstavljeni stavovi u britanskom društvu su potencijalno opasni, naglasio je, ukazivajući na mogućnost škotskog i irskog referenduma za izlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Sa druge stane, EU mora biti izrazito oprezna,upozorio je Marković, jer referendum može otvoriti mnoštvo drugih unutrašnih pitanja. On je ukazao na bezbednosni aspekt koji odustajanje od članstva nosi, kao i na opasnost od prelivanja situacije na druge zemlje. Takođe pored bezbednosti, ekonomska stabilnost je ključna za sve zemlje, a posebno za Zapadni Balkan.


Ivana Miloradović, spoljnopolitička urednica Radio televizije Srbije, se takođe nadovezala na podeljenost u smislu vrednosti koja već decenijama postoji u britanskom društvu, posebno izražena u vreme Margaret Tačer. Ona je ukazala na veoma važne podatke koji su uticali na referendum: 11% neodlučnih i pojavu nacionalizma, posebno u Škotskoj i Irskoj. Poret toga, Miloradović ističe da "je vršen veliki pritisak na birače, mešanje u demokratske procese i opšti talas histerije, što je dovelo do emotivnih i nepromišljenih reakcija".

 

Ona je zaključila da nakon Kamerunove ostavke "konzervativci moraju da nađu osobu koja se nije kompromitovana tokom kampanje, ali nije ni protiv Brisela."


Govornici su se saglasili da nisu samo EU i njene članice pred velikim testom, već da su ovim pogođene i države kandidati za članstvo, među kojima je i Srbija. Proces proširenja će na kraći rok biti usporen, jer će EU biti zauzeta rešavanjem sopstvenih problema, ali na duži rok, ukoliko zemlje Zapadnog Balkana budu zajedno radile i formirale neku vrstu fronta za pritisak na EU, to može olakšati pristupanje. Od izuzetnog je značaja, da kandidati i potencijalni kandidati nastave sa reformama, bez obzira na krizu u EU, jer su reforme dobre za svaku zemlju, koja treba da radi na njima zbog dobrobiti njenih građana, a ne članstva u EU.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus