KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PETA MEĐUNARODNA EMES-OVA NAUČNA KONFERENCIJA O SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA

24.12.2014

U partnerstvu sa Finskom mrežom za socijalna preduzeća (FinSERN), EMES međunarodna istraživačka mreža organizuje petu istraživačku konferenciju o socijalnim preduzećima „Izgradnja naučnog polja za podsticanje razvoja eko-sistema socijalnih preduzeća“. Konferencija će se održati u Helsinkiju od 30. juna do 3. jula 2015. godine.

 

Cilj konferencije je da se podstakne interdisciplinarna međunarodna diskusija o socijalnom preduzetništvu, otvarajućiprostor različitim naučnim pristupima (neprofitni, zadružni, socijalne ekonomije, solidarne ekonomije i civilnog društva) i novim naučnim zajednicama (socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva, socijalnih investicija, venture filantropije, hibridnih organizacija, itd.)


Osnovni razlog zašto je potrebno podstaći ovakav vid diskusije je otpornost i prilagodljivost socijalnih preduzeća na finansijsku i ekonomsku krizu. Ona se razvijaju u različitim oblastima, i osim tradicionalnih niša kao što su socijalni izazovi i razlike, jednako u urbanim i ruralnim sredinama, nova polja su takođe i ekološka tranzicija, stvaranje prilika za isključene grupe stanovništva.

 

Debata na konferenciji će se odvijati u 15 tematskih grupa: 

 • modeli socijalnih preduzeća u međunarodnoj perspektivi;
 • socijalne inovacije; 
 • socijalni uticaj, razvoj vrednosti i performanse;
 • finansiranje socijalnih preduzeća;
 • upravljanje socijalnim preduzećima;
 • upravljanje ljudskim resursima u socijalnim preduzećima, kreiranje poslova i kvalitet radnog mesta;
 • javne politike, sistem socijalne zaštite i institucionalizacija;
 • kritička perspektiva prema socijalnim preduzećima (kriza kapitalizma, rodne teme…);
 • socijalna preduzeća i održiva tranzicija;
 • pogled na socijalna preduzeća sa ruralnog aspekta;
 • socijalna preduzeća u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite;
 • smanjenje siromaštva i socijalna preduzeća koja vodi zajednica;
 • novi zadružni pokret;
 • socijalna preduzeća i solidarna ekonomija;
 • obrazovanje, trening i učenje za socijalna preduzeća.


Osim rada u tematskim grupama, na konferenciji će se raditi i u okviru foruma „Od istraživanja do prakse i nazad“, usmeren na donosioce odluka i praktičare.


Rok za slanje apstrakta i/ili predloga panela je 15. februar 2014. godine.


Više informacija o konferenciji možete pronaći ovde.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus