KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PLENARNA SEDNICA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI

16.06.2014

U godini u kojoj je Srbija formalno otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom, više od 200 organizacija i koalicija civilnog društva Srbije, okupljenih u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, poziva na uključivanje u rad radnih grupa koje rade na formulisanju mišljenja i preporuka za pozicije Vlade Republike Srbije u pregovorima. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja nezaobilaznu kariku u pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, čineći ga otvorenim i transparentnim procesom, jer omogućava neposrednu saradnju civilnog društva Srbije sa državnim institucijama zaduženim za vođenje pregovora. Takođe, Nacionalni konvent deluje komplementarno u sferi informisanja, pružajući prekopotrebne informacije i podatke značajne za proces pregovora najširoj javnosti i medijima, kao i ekspertizu, mišljenja i preporuke državnim organima i telima uključenim u pregovaranje. Jedino je na ovaj način moguće postići najširi konsenzus oko članstva Srbije u EU, uz najbolje rezultate, za najkraće moguće vreme.


Nacionalni konvent Evropske unije održava prvu Plenarnu sednicu u petak, 20. juna 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije na kojoj će, pored koordinatora i članica Radnih grupa Konventa, učestvovati Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, NJ. E. Majkl Devenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima, Aleksandar Senić, predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije.


Značaj i korisnost uloge koju Konvent ima već je prepoznata i do sada su Evropska komisija, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije sa EU i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, dali podršku ovakvom mehanizmu uključivanja civilnog društva u proces pristupnih pregovora.


Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima Srbije, je u pismu podrške naglasila da su u okviru Konventa organizacije civilnog društva pozvane da svojim aktivnim angažovanjem pažljivo prate proces pregovora, dostavljaju mišljenja, preporuke, predloge i rešenja u saradnji sa predstavnicima Vlade, i zaključila da je u fazi rada na pregovaračkim pozicijama i pregovaranju u okviru poglavlja, neobično važno da glas civilnog društva bude pravilno artikulisan i uvažen.


Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, je ocenio da će preporuke i zaključci proistekli iz rada Nacionalnog konventa o EU biti od izuzetnog značaja za uspostavljanje šireg društvenog konsenzusa o pitanjima u vezi sa procesom pristupanja Srbije EU, kao i da će se obezbediti transparentan i otvoren dijalog o reformama koje se na tom putu sprovode, istovremeno unapređujući informisanost javnosti.


Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji postoji od 2006. godine, kao sveobuhvatna platforma zasnovana na dugogodišnjem poverenju i saradnji najkompetentnijih predstavnika civilnog društva u Srbiji. Uspostavljen je kao stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.


Komentari

Uključi se napiši komentar:
Ivan  -  
07.07.2014 11:22
Ukljuci se i ti ... podrzi i ubrzaj pristup !!!

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus