KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PODELI SVOJE ZNANJE POSTANI MENTORKA: IZ UGLA NAŠE POLAZNICE TIJANE

26.11.2015

Očekivanja...velika očekivanja. „Velika očekivanja“ je jedna od najboljih, ili po rečima Muharema Bazdulja, najbolja Dikensonova knjiga. To je knjiga koju bi trebao pročitati neko ko odluči da će od Dikensa pročitati samo jednu knjigu*. Koliko god sam saglasna sa Muharemom, kada je knjiga u pitanju, moram priznati da me je film „Velika očekivanja“ u režiji Alfonsa Kuarona, apsolutno razočarao...možda sam imala (pre)velika očekivanja.


Naučila sam vremenom, da ulazeći u nove avanture, svedem svoja očekivanja na donju granicu minimuma. To je prosto postao moj odbrambeni mehanizam, kako se kasnije ne bih mnogo razočarala. Ovaj mehanizam „zaštite sopstvene ličnosti“ primenila sam i prilikom konkurisanja i uranjanja u avanturu zvana Podeli svoje znanje postani mentorka. Istražujući svoja očekivanja iz tog perioda, morala sam se vratiti Formularu za konkurisanje u pomenutom programu, u kom su ona bila ispisana.

Konkurs za polaznice 2015/2016


Pitanje iz formulara: Šta želite da dobijete do Programa?

 

Ja, tj. moja očekivanja na dan 29.11.2014: Nove perspektive, poznanstva i prijateljstva, otvoriće se sigurno neka nova pitanja, dobiće se novi odgovori, drugačiji uvid iz oblasti koje me interesuju. Šansa za buduće profesionalne saradnje. Jačanje ženske solidarnosti, povezanosti i podrške. Nova promišljanja.


Razmišljam, moja očekivanja su nabacana, bez reda, štura, bez objašnjenja, hladna, formalna, uopštena, gotovo očekivani odgovori. Šta li su druge žene napisale....biće da sam ušla sa malim očekivanjima. A da li su tada mogla biti drugačija? Mislim da ne....A kakva bi bila danas?


Da li su moja očekivanja ispunjena? Da li sam dobila ono što sam očekivala – koliko god ona u tom trenutku delovalo ogoljeno i lišeno subjektivnosti.....Krenuću redom.


Poznanstva i prijateljstva: Mogu reći da sam upoznala oko četrdesetak novih žena. Da nije bilo ovog programa, naši putevi se sigurno nikada ne bi ukrstili. Ili, bar moji sa putevima većine drugih žena koje su prošle kroz Program, bilo kao mentorine, mentorke ili predavačice. Danas se sa radošću sećam naših zajedničkih putovanja, autobusa, slikanja, selfija, radionica, diskusija, kafa i druženja van redovnih programskih akivnosti, ali i neuspele organizacije izlaska u poznatu beogradsku kafanu, nekog petaka u junu 2015. Sa ponosom ću istaći da sam stekla dve divne prijateljice, Saru (Talijan) i Draganu (Paunović).

 

Nove perspektive: Nove perspektive i nove uvide ponajviše mi je dala Zorana (Antonijević), postavljajući uvek prava pitanja, iz feminističkog diskursa, uzdrmavajući svaku od naših dobijenih ili stečenih pozicija. To je uvek, kod mene budilo nova promišljanja i otvaralo čitava polja novih pitanja. Neke odgovore još tražim. Dobro se sećam njene rečenice, da žena postaje feministkinja tek posle iskustva sa studiranjem, sa zaposlenjem, i posle rođenja deteta....koliko god sebe smatrala feministkinjom, uvek se dobro zamislim kad tu reč na glas izgovorim.


Šansu za buduću profesionalnu saradnju, sam dobila zahvaljujući mojoj mentorki, Višnji (Baćanović). Iako danas nisam na poziciji da se bavim pitanjima rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, znam da kada se te perspektive otvore, da će moja mentorka biti tu za mene, i kao podrška novim izazovima ali i kao neko ko mi može podeliti svoje znanje, a koje ja mogu primeniti u svojoj lokalnoj zajednici. Sigurna sam da će Višnja biti prva trenerica koja će u Lazarevcu držati obuku o džender mejnstrmingu na lokalnom nivou.


Drugačiji uvid iz oblasti koje me interesuju: i ovoga puta veliku zahvalnost dugujem mojoj menotorki. Zahvaljujući zajedničkoj saradnji na Programu imala sam prilike da naučim praktične primene politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da sam imala isključivo teoretsko znanje iz pomenute oblasti, novo znanje i novi uvid u ovu oblast, mi je od ogromnog značaja za moju buduću afirmaciju u lokalnoj samoupravi.


Jačanje ženske solidarnosti, povezanosti i podrške: Čini mi se da je okosnica naše povezanosti i podrške svakoj od nas bila Svetlana (Stefanović). Osim što je ta njena uloga bila direktno vezana za njenu poziciju na projektu tj. Programu, ipak je ona, kao takva dala poseban pečat izazovima.


Ja sam se pak trudila da sopstvena iskustva i znanja koje polaze iz ideje ravnopravnosti i zajedništva podelim sa drugim ženama u Programu. Ženski pokreti ali i feminizam kao takav uvek je vrednovao i cenio, pre svega žensko iskustvo i žensku solidarnost. Žensko iskustvo ispričano kroz ženski narativ a preživljen i deljen sa drugim ženema predstavlja najviši stepen solidarnosti među ženama. Biti žena, deliti (sa) drugim ženama, slušati druge žene, savetovati, pričati sa drugim ženema veliko je bogatstvo ovog Programa. Ja znam da ću za svaku Drugaricu sa Programa biti tu kad god joj zatrebam. Svaka od nas je bar malo uticala jedna na drugu. Naši mikro svetovi više nikada neće biti isti, već samo bolji i veći.


Možda su moja očekivanja na početku Programa bila uopštena ili gotovo nelična. Ipak, sva su ostvarena i ispunjena. I više od toga i više od njih samih. Premda se isto pišu i isto zvuče, ona sada za mene imaju sasvim novo značenje, jer je ovaj Program u njih udahnuo smisao.


Hvala svim ženama koje su u prethodnih sedam meseci bile deo moga života. 

 

 

*Muharem Bazdulj, Naš zajednički prijatelj, u: Vreme 1101, 9. februar 2012.

 

Tijana Ivković je doktorantkinja na Fakultetu za dramske umetnosti na smeru menadžment kulture i medija. Zaposlena kao inženjerka za plan i analizu u EPS, ogranak RB Kolubara. Učestvovala u realizaciji projekta Audio-vizuelni vodič za samostalno vođenje kroz stalnu postavku Moderne galerije u Lazarevcu. Jedna od osnivačica organizacije KulturPark iz Beograda, čiji je najbitniji realizovani projekat Muzej nasilja. Aktivistkinja koja je učestvovala i organizovala niz kulturnih i edukativnih manifestacija u Lazarevcu.

 

 

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus