KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PODSTICANJE PARTNERSTVA I IZGRADNJA KAPACITETA NA ZAPADNOM BALKANU

09.08.2017

 

Ovaj projekat će okupiti šest zemalja ZB kroz zajedničko istraživanje i analizu korišćenja fondova EU u svojim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih pitanja kada je reč o procesu evropskih integracija, a posebno veza tema i konkretnih projekata za koje se sredstva koriste sa deklarisanim strateškim prioritetima ovih zemalja.
 
Podsticanje partnerstva i izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu zasnivaće se na već postojećoj platformi Regionalni konvent o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Platforma okuplja šest organizacija civilnog društva iz regiona i četiri nevladine organizacije iz Višegradske grupe, uz učešće svih vlada u regionu.


U prethodne dve godine, partnerstvo je učvršćivano kroz projekte Regionalni konvent o evropskoj integraciji i Unapređenje procesa priduživanja Zapadnog Blakna EU. Oba projekta su postigla dobre rezultate zahvaljujući činjenici da su uspeli uključiti i javni i civilni sektor na najvišem nivou. Ono što smo naučili iz oba projekta je da region ima zajedničke ciljeve kada je u pitanju proces integracije, kao i slične probleme sa kojima se suočava.


Fokus aktivnosti će biti na dva pitanja: sa jedne strane uticaj V4 na Zapadnom Balkanu i dosadašnji rezultati i, s druge strane, ograničena osnova u regionu Zapadnog Balkana kada je reč o apsorpciji sredstava iz fondova EU.


Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju pozicije civilnog društva u procesu evropskih integracija i saradnje sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat je fokusiran na analizu uticaja zemalja V4 na Zapadnom Balkanu i postignuti rezultati do sada i analiza apsorpcionih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana za korišćenje EU fondova.


Specifični ciljevi projekta su:
 • Unapređenje partnerstva između zemalja Višegradske Grupe i zemalja Zapadnog Balkana na putu ka članstvu u EU;
 • Povećana transparentnost apsorpcije fondova EU na Zapadnom Balkanu.

U okviru ovog projekta izradićemo, štampati i objaviti dve studije:
 1. Istraživanje i analizu korišćenja EU fondova na zapadnom Balkanu,
 2. Istraživanje i analizu prisustva V4 i uticaja na Zapadnom Balkanu.
 

Trajanje projekta: jul 2017. – jul 2018.
 


Projekat realizuju partnerski Evropski pokret Crne Gore sa Evropskim pokretom u Srbiji, Evropski pokretom Albanije, Eurothinkom iz Makedonije, Transparentnosti BiH, Demokratskim institutom sa Kosova, SFPA iz Slovačke, EUROPEUM iz Češke, Institututom za međunarodne poslove i trgovinu iz Mađarske, Centrom za analize iz Poljske.
 
 

Organizator:


 

Partneri:


 


 

 

 

 

 

Donator:

 

 


 

  PDF DOKUMENTA

  Čitaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI:

 •  
 •  

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus