KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

POKRETI, GRANICE, PRAVA? Feminističke perspektive o globalnim pitanjima u Evropi

06.09.2016

Žene u razvoju Evrope (WIDE) i Evropski ženski lobi (EWL) organizuju dvodnevnu konferenciju u Briselu koja se održava 24. i 25. oktobra 2016. godine. Cilj konferencije je da omogući konzistentnu feminističku analizu globalnih kretanja sa kojima se suočava Evropa kao i da kroz radionice i panele utvrdi na koje načine su pogođena socijalna prava, rodna ravnopravnost i ženska prava.


Nemiri u svetu i humanitarne krize u susedstvu EU koje su primorale milione ljudi da pobegnu iz svojih zemalja duboko su pogodile ekonomsku i političku moć Evrope. Nedostatak političke transparentnosti i demokratskog odlučivanja doveo je do gubitka kredibiliteta na nivou nacionalnih vlada i EU. Upravo zbog toga, potencijal EU kao mirnog, demokratskog, socijalnog i otvorenog graničnog model saradnje je sada pod pretnjom.


Organozovanjem ove konferencije WIDE i EWL takođe reaguju na rasprostranjen osećaj da EU mora da odustane od trenutnih politika i neoliberalnih ekonomskih rešenja. Cilj konferencije je oblikovanje strategije za politike intervencija, razmišljajući izvan neoliberalnog polja i boreći se protiv neokonzervativne i desničarske političke snage. Odgovori širom Evrope bi takođe trebalo da integrišu alternativne ekonomske perspektive koje bi umanjile globalne nejednakosti i diskriminacije.


Konferencija će biti prostor koji će okupiti predstavnike civilnog društva, žene stučnjake u oblasti prava, aktiviste i kreatore politika koji će da prodube i prošire svoje razumevanje trenutne situacije u Evropi iz feminističke perspektive zajedno sa aktivistima za ljudska prava iz Globalnog Juga koji se bave sličnim problemima. Na konferenciji će biti započet proces izgradnje konstruktivnih kritika i zajedničke političke akcije kroz podsticanje birača i potencijalnih saveznika da se okrenu ka feminističkim perspektivama u svojim budućim aktivnostima i programima.


Konferencija će biti održana u Chant d' oiseau, Avenue des Franciscains 3A , Brisel, uz finansijsku pomoć organizatora Heinrich Boll Stiftung ( HBF ) , Friedrich - Ebert - Stiftung ( FES ) i Rosa Lukemburg Stiftung ( RLS ). 

 

Izvor: WomenLobby


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus