KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Političke grupacije u Evropi

08.03.2013

Političke grupacije u Evropi je knjiga koja pruža pregled istorijskog razvoja Evropske unije sa posebnim osvrtom na ulogu i način funkcionisanja Evropskog parlamenta, zatim nudi čitaocima „putovanje“ kroz egzotični svet političkih familija na evropskom kontinentu istovremeno dajući pregled ključnih aktera i načina u procesima odlučivanja unutar Evropske unije. Pri tome, nije zaboravljena ni analiza političkog obrazovanja i organizovanja u Srbiji.

 

„ Posledično, cilj ove monografije je da svojim čitaocima – pre svega studentima i aktivistima NVO i poli tičkih partija, pruži osnovna saznanja o partijama, ključnim političkim tradicijama i idelogijama – liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu i socijaldemokratiji, kao i nadnacionalnom političko - partijskom grupisanju unutar neposredno biranog Evropskog pa rlamenta.

 

“ Prof. Dr. Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka

 

Pogledaj info o knjizi     -         Popunite upitnik

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus