KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

POTREBNI BOLJI POSLOVNI AMBIJENT I ULAGANJE U ZNANJE ZAKLJUČAK DISKUSIJE MOGUĆA SRBIJA 2020

16.12.2014

Poboljšanje poslovnog ambijenta, infrastrukturne investicije, realizacija postavljenih prioriteta u oblasti obrazovanja i postojanje efikasnih institucija su mogući i nužni koraci ka mogućoj, ekonomski i socijalno održivoj Srbiji, zaključak je panel-diskusije „Moguća Srbija 2020“, koju je organizovao Ekonomsko-poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji.


Poboljšanje poslovnog ambijenta kao uslov razvoja je problem koji je se može rešiti relativno lako jer ne zahteva velike troškove, već spremnost države da ga reši.


Sa druge strane, izvor za investicije već postoji u vidu odobrenih i povoljnih kredita međunarodnih institucija i agencija u iznosu od 4 milijardi evra koja se mogu iskoristiti za ulaganje u infrastrukturne projekte. Ova vrsta ulaganja kreira razvoj, jer poboljšanje infrastrukture zemlje po definiciji angažuje lokalna preduzeća i kompanije i obezbeđuje dalja ulaganja, odnosno multiplikuje uložena sredstva.


U situaciji u kojoj su tekuća i naredna godina, godine fiskalne konsolidacije u kojima nije realno očekivati rast i razvoj, strateško razmišljanje i planiranje države treba da se vrati i usmeri na realizaciju prioriteta u oblasti obrazovanja koje je sama definisala. Bez adekvatnih obrazovnih profila nema ni šansi uvođenja nauke u funkciji razvoja, jer suština uloge nauke u razvoju nisu fundamentalna već primenjena istraživanja za šta postoje dobri primeri Irske i Finske koji se mogu iskoristiti i kod nas.


Efikasne i organizovane institucije su neophodne za razvoj i to je još jedan od ključnih izazova države u naredne 2-3 godine u okviru reforme javne uprave čija znanja, stručnost i veštine jedine mogu da postave osnove za kvalitetne javne politike i strateško razmišljanje.


Moguća Srbija 2020“ je prva u nizu panel-diskusija koje će biti organizovane u okviru istoimene inicijative Ekonomsko-poslovnog foruma (EPF). Na panelu su učestvovali:

 • prof. dr Mihailo Crnobrnja, profesor ekonomije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – Uvodno izlaganje i moderator,
 • prof. dr Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji – Nauka kao dimenzija razvoja,
 • prof. dr Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta Republike Srbije –Makroekonomska dimenzija razvoja,
 • prof. dr Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – Uloga industrije i industrijske politike u planiranju razvoja.

Skupu su prisustvovali predstavnici privrednog sektora, relevantnih udruženja i organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija. 


Cilj inicijative jeste da pokrene sveobuhvatnu debatu na temu planiranja i programiranja ekonomsko-socijalnog razvoja Srbije i da iz serije ovakvih razgovora i debata definiše osnovne preporuke i predloge kreatorima politike razvoja Srbije i na taj način pomogne i doprinese da stanje nacije iz godine u godinu bude sve bliže održivom prosperitetu.

 

Ekonomsko-poslovni forum (EPF) je programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji čiji je cilj da ukazuje na probleme i predlaže neophodne mere u ekonomskoj politici kako bi se unapredio ekonomsko-poslovni ambijent i ubrzao proces evropskih integracija Srbije.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus