KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

POZIV ZA RADIONICU PARTNERSTVOM DO DOBRE JAVNE UPRAVE U KRALJEVU

10.10.2016

Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike (CEP) pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za učešće na dvodnevnoj interaktivnoj radionici o izazovima i ulozi civilnog društva u procesu reforme javne uprave koja će biti održana 27.-28. oktobra, u Kraljevu.


Radionica je deo dvogodišnjeg projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) a koji realizuju EPuS i CEP. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže EpuS-a (Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Lazeravac, Valjevo, Kraljevo, Kruševac, Novi Pazar, Leskovac). Više o projektu pročitajte ovde.


Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave (RJU) koja je usmerena na građane, uključivanjem organizacija civilnog društva u praćenje napretka RJU kako bi doprineli kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje ove politike u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Namera je da se unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža svojim građanima uspostavljanjem dvosmerne komunikacije između građana i nadležnih državnih organa, i obezbeđivanjem pouzdanih informacija o zadovoljstvu građana javnim uslugama. Uži fokus projekta su javne usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usluge izdavanja ličnih dokumenata i usluge u sektoru obrazovanja koje se odnose na upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.


Ova interaktivna radionica je prva od planirane četiri koje će biti održana u naredne dve godine sa ciljem da se poveća učešće i uloga OCD u praćenje RJU i stvori široka mreža organizacija u ovoj oblasti.


Radionica u Kraljevu će se kroz interaktivni pristup pre svega fokusirati na identifikovanje najvažnijih izazova u javnoj upravi i definisanje uloge predstavnika civilnog društva u procesu RJU. Kao rezultat radionice, biće izrađen siže javne politike sa preporukama kako unaprediti i ojačati ulogu OCD u praćenju RJU. Na osnovu rezultata ove radionice biće osmišljene naredne tri radionice, kada će fokus biti na gore pomenutim javnim uslugama.


Izjavu o zainteresovanosti za učešće na radionici možete poslati na imejl marija.nikic@emins.org, najkasnije do petka, 14. oktobra 2016. godine. Izjava treba da sadrži: ime predstavnika, kontakt podatke i kraći opis ciljeva i rada organizacije, kao i razloge zbog kojih smatrate da je za Vašu organizaciju važno učešće radionici.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus