KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji

10.02.2016

Glavni cilj istraživačkog rada je utvrđivanje nivoa spremnosti struktura javne uprave da se identifikuju i prihvate evropski principi dobre javne uprave, da se njima rukovode u daljem poslovanju, kao i da učenjem i dobrom praksom dalje razvijaju postojeće evropske modele uprave prilagođavajući ih sopstvenim potrebama u evropskim okvirima.


Evropski principi dobre javne uprave su načelno primenjivi ali je istraživanje zaključilo da njihova primenjivost zavisi od stepena ispunjenosti preduslova i uslova za realizaciju u praksi. Sistem utvrđivanja stepena ispunjenosti u većini slučajeva je neodređena kategorija, dok u slučaju merenja korupcije i odgovornosti postoji potreba za njihovim daljim razvijanjem odnosno prilagođavanjem novonastalom stanju. Imajući u vidu proces tranzicije, koji određuje aktuelni sistem javne uprave kao privremeni tranzicioni-prizmatični sistem, opšti je zaključak da ne raspolažemo realnim i potpunim snimkom stanja u kojem se trenutno nalazi javna uprava u Republici Srbiji.


U osnovi problema adekvatne reforme javne uprave Republike Srbije je razumevanje i usvajanje vrednosnih odrednica kao fundamentalnih činilaca procesa evropeizacije. Što je veći stepen razumevanja i internalizacije evropskih vrednosti na kojima se temelje evropski principi dobre javne uprave, veći su izgledi za uspešnom realizacijom reformskih koraka i dostizanja krajnjeg cilja evropskih integracija. Međutim, bez prisustva političke volje odnosno iskrene rešenosti i posvećenosti da se deklarativno i praktično preduzmu svi neophodni koraci koje ovakav proces iziskuje, ne može se govoriti o zadovoljavajućem stepenu primenjivosti evropskih principa dobre javne uprave.


Pored već navedenih koraka u ranije pomenutim strateškim dokumentima, zaključuje se da bi se izglednost uspešnog reformskog procesa mogla povećati sa uvrštavanjem sledećih aktivnosti u listu reformskih mera:

 

 • Definisanje modela javne uprave ka kojem se teži u cilju ispunjavanja preduslova i uslova za realizaciju evropskih principa dobre javne uprave;

 

 • Usaglašavanje i povezivanje reformi javne uprave i obrazovanja sa tržištem rada i modernim tehnologijama;

 

 • Utvrđivanje adaptabilnih matrica za merenje i praćenje ispunjenosti preduslova i uslova za ostvarivanje evropskih principa dobre javne uprave;

 

 • Kontinuirano praćenje i upoređivanje sa najboljim primerima iz prakse kod drugih zemalja kandidata odnosno država članica EU koje su imale ili imaju sličnu startnu poziciju u reformisanju javne uprave;

 

 • Izrada i dosledna primena komunikacione strategije koja je podjednako orijentisana ka državnim službenicima i ka krajnjim korisnicima javnih usluga;

 

 • Kontinuirano razvijanje i prilagođavanje obrazovnog plana i programa za potrebe javne uprave u tranziciji;

 

 • Uspostavljanje rigoroznih mehanizama radi obezbeđivanja nesmetanog sprovođenja reforme javne uprave ali i osiguranja održivog ishoda reformskog procesa.

 

 

 

Preuzmite celokupnu studiju

 

DODATNO:

 

Ognjen Mirić - Unapređenje operativnog i strateškog planiranja u Republici Srbiji

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus