KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PROMOCIJA JAVNE DEBATE O EU U SRBIJI I CRNOJ GORI - PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE

13.12.2012

Projekat "Promocija javne debate o EU u Srbiji i Crnoj Gori - program prekogranične saradnje" realizuje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Istraživačkim centrom slovačke asocijacije za spoljnu politiku ( Slovak Foreign Policy Association - SFPA), koji predstavlja zvaničnu pomoć Slovačke Republike razvoju Srbije i Crne Gore.

 

Glavni cilj projekta je transfer znanja i iskustva Slovačke Republike nevladinim organizacijama u SCG i mladim ekspertima u procesu približavanja EU. Poseban cilj je iniciranje i promocija javnih debata o EU i evropskim integracijama u Srbiji i Crnoj Gori i obuka mladih eksperata o tehnikama vođenja i organizovanja javnih debata i foruma prema modelu Istraživačkog centra slovačke asocijacije za spoljnu politiku.

 

Kao jedan vid transfera znanja i iskustva predviđena je dvomesečna volonterska praksa u Slovačkoj za jednog kandidata čiji će odabir obaviti Evropski pokret u Srbiji. Praksa će se sprovesti u okviru Istraživačkog centra slovačke asocijacije za spoljnu politiku i to u sledećim gradovima: Bratislavi u trajanju od 4 nedelje, Banjskoj Bistrici u trajanju od 1 nedelje i Prešovu u trajanju od 2 nedelje. Jedna nedelja je planirana za učešće u debatnim klubovima u nekoliko regiona Republike Slovačke. Nakon povratka u Srbiju i Crnu Goru odabrani kandidat će biti u obavezi da u okviru Evropskog pokreta u Srbiji kao volonter radi dva meseca i da primeni znanja stečena na praksi. Kandidat će takođe organizovati jednu regionalnu javnu debatu o spoljno-političkim pitanjima. Staž se završava podnošenjem finalnog izveštaja Istraživačkom centru slovačke asocijacije za spoljnu politiku o broju i vrsti organizovanih javnih debata.

 

 

AKTIVNOSTI

Promocija javne debate o EU u Srbiji i Crnoj Gori - program prekogranične saradnje
Novi Pazar, 2. februar 2005. godine

 

PRIORITETI SPOLJNE POLITIKE SRBIJE I CRNE GORE -
EVROPSKE INTEGRACIJE I REGIONALNA SARADNJA

 

U okviru zajedničkog programa sa SFPA iz Bratislave, "Promocija javne debate o EU u Srbiji i Crnoj Gori“, Evropski pokret u Srbiji (EpuS) je 2. februara 2005. godine u Novom Pazaru, u saradnji sa lokalnim većem Evropskog pokreta u Srbiji iz Novog Pazara i Građanskim forumom iz Novog Pazara organizovao javnu tribinu na temu "Prioriteti spoljne politike Srbije i Crne Gore - evropske integracije i regionalna saradnja“. U sali za konferencije lokalne nevladine organizacije, Građanski forum, predstavnicima nevladinih organizacija, građanskih udruženja, javnih institucija i ostalim zainteresovanim građanima obratilisu se Duško Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, Jelica Minić, viši savetnik u Evropskom pokretu u Srbiji i Vera Ranković, predsednica Foruma za međunarodne odnose.

 

G. Lopandić je dao uvod u trenutno stanje na Balkanu u kome je pričao o ekonomiji u regionu, osnovnim ekonomskim parametrima, sličnostima i razlikama među zemljama, zajedničkim problemima kao što je odliv mozgova, nezaposlenost, siromaštvo, kriminal, korupcija, politička nestabilnost. Nakon toga, osvrnuo se na projekte regionalne saradnje u kojima učestvuje Srbija i Crna Gora. Objasnio je razloge nastanka ovih programa, njihove ciljeve, specifične inicijative kao što su CEI, SECI, Pakt za stabilnost JIE, kao i koji su rezultati programa.

 

G-đa Minić je predstavila trenutno stanje integracionih procesa Srbije i Crne Gore i dala objašnjenje strukture samih pegovora. G-đa Minić je podsetila sve prisutne o statusu koji Srbija i Crna Gora ima danas u svetskim okvirima i govorila o konkretnim koracima koje Evropska unija i Srbija i Crna Gora preduzimaju prema dobijanju pozitivne ocene Studije o izvodljivosti. Takođe se osvrnula i na posledice istočnog proširenja po Srbiju i Crnu Goru.

 

G-đa Minić je dodala da je aktivno učešće civilnog društva jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i da je Evropski pokret u Srbiji u potpunosti posvećen jačanju civilnog sektora sa jedne strane i postizanju nacionalnog konsenzusa za evropske integracije sa druge.

 

G-đa Ranković je dala pregled trenutnog stanja na političkoj sceni Srbije i naglasila da ne postoji politička volja za priključenje Evropskoj uniji kao i prisutnost dvoličnosti na političkoj sceni u Srbiji. Nakon toga je govorila o glavnim problemima na putu za Evropsku uniju: saradnja sa haškim tribunalom, Državna zajednica, pitanje Kosova i problem i bezbednosti i stabilnosti. Na kraju se osvrnula na rad javnih i vladinih institucija za koje je zaključila da je nezadovoljavajući.

 

Nakon uvodnih izlaganja, građani Novog Pazara su postavili veliki broj pitanja koja su se ticala trenutne političke i društvene situacije, kako civilno društvo može da pomogne u ubrzavanju procesa evropske integracije i koje bi konkretne korake moglo da preduzme. Takođe, postavili su pitanja o edukaciji na temu EU, tolerancije, ljudskih prava, razvijanja ekonomije kao i koji su to evropski programi koji se odvijaju u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Učesnicima na tribini podeljeni su upitnici u kojima im je postavljeno četiri pitanja: 1) da li bi Srbija i Crna Gora trebalo da se priključe EU; 2) kako bi procenili svoje znanje o procesu evropske integracije; 3) da li su zainteresovani za ovaj vid javnih debata; i 4) koje su to oblasti Evropske unije i njene institucije koje ih posebno interesuju. Svi učesnici su se složili da bi Srbija i Crna Gora trebalo da se priključi Evropskoj uniji, ali je veoma mali broj njih odgovorio da imaju dobro ili vrlo dobro znanje o evropskim integracijama. Svi su pokazali interesovanje za ovakav vid javne debate, a glavne oblasti Evropske unije za koje su pokazali interesovanje su upravljanje projektima, pristup evropskim fondovima, ekonomski sistem i regionalna politika Evropske unije.

 

Promocija javne debate o EU u Srbiji i Crnoj Gori - program prekogranične saradnje
Požega, 25. mart 2005. godine

 

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – PRIBLIŽAVANJE ILI UDALJAVANJE

 

U okviru zajedničkog projekta sa SFPA, Bratislava, "Promocija javne debate o Evropskoj uniji u Srbiji i Crnoj Gori“, Evropski pokret u Srbiji (EpuS) je 25. marta 2005. godine u Požegi organizovao javnu tribinu pod nazivom " Srbija i Evropska unija – približavanje ili udaljavanje“. Tribina je pdržana u velikoj salki Skupštine opštine Požega. Prisutnim predstavnicima lokalnih vlasti, lokalnih stranačkih odbora, nevladinih organizacija i zaintersovanim građanima obratili su se g-đa Vera Ranković, predsednica Foruma za međunarodne odnose i g. Dušan Lazić, bivši ambasador u Moskvi i član Foruma za međunarodne odnose.

 

U svom uvodnom izlaganju, g-đa Vera Ranković je dala prikaz trenutnog stanja pregovora između Evropske unije i Srbije, ocenu rada na dobijanju Studije o izvodljivosti kao i koji su to neophodni koraci koji se moraju preduzeti u budućnosti. G-đa Ranković je objasnila koncept dvostrukog koloseka u pregovorima i koje su to prepreke na putu Srbije u Evropsku uniju. Na kraju, g-đa Ranković se osvrnula na trenutna dešavanja na političkoj sceni u Srbiji.

 

G. Lazić se u svom izlaganju osvrnuo na iskustva zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine, kao i na ulogu koju je imala diplomatija u procesu integracije. Nakon toga je govorio o trenutnom stanju u spoljnoj politici Srbije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora, o ciljevima i problemima te politike, tj. političkim konfrontacijama, postojanju dve zvanične spoljne politike Državne zajednice i neslaganjima u zvaničnim stavovima vlade i ministra spoljnih poslova. G. Lazić se, potom, osvrnuo na rešenja koja su ponuđena u Ustavnoj povelji i zaključio da ta rešenja samo blokiraju Državnu zajednicu u međunarodnim odnosima.

 

Zajednički zaključak je bio da se status Srbije promenio od subjekta do objekta međunarodnih odnosa i da je, trenutno, trend približavanja jači spolja, a trend udaljavanja jači iznutra. Naglašena je potreba da se ubrza proces integracije, ali i da do toga može doći samo ukoliko postoji široki nacionalni konsenzus što danas nije slučaj jer je samo 129 od 250 poslanika u republičkoj skupštini glasalo za Rezoluciju o priključenju Evropskoj uniji. Takođe, kao jedan od glavnih uslova za uspešan proces integracije, istaknuta je neophodnost učestvovanja clivilnog društva u tom procesu.

 

Nakon uvodnih izlaganja, građani su imali priliku da postave pitanja i daju svoje komentare. Pitanja su se uglavnom odnosila na političku i društvenu situaciju u zemlji, odnose sa tribunalom u Hagu, odnose sa susedima i na ulogu verskih lidera i intelektualnih elita u postizanju nacionalnog konsenzusa. Takođe, raspravljalo se i o Preambuli Ustavnog ugovora i o pitanju Turskog priključenja kao i o ulozi lokalnih vlasti u procesu integracije

 

 


Organizator:

 


Partneri:

 


 

 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus