KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PUBLIKACIJA: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA U SEKTORU SOCIJALNE EKONOMIJE

20.10.2016

Autori publikacije, Michael Kopel i Marco A. Marini, objašnjavaju na koji način bi trebalo razumeti upravljačke procese koji su prihvaćeni u mnogobrojnim preduzećima u sektoru socijalne ekonomije, računajući na njihove različitosti. Među mnogobrojnim temama nalaze se pitanja u vezi sa strateškim menadžmentom interesnih grupa/zainteresovanih strana, međufirmskih i unutarfirmskih saveza, zatim pitanja organizacije i upravljanja socijalno-ekonomskih preduzeća i njihovo hijerarhijsko ustrojstvo. 


Doprinosi drugih autora, uključenih u ovu publikaciju, sagledani su iz tri različite perspektive: teoretske, empirijske i kvalitativne. Uz pomoć njih Michael Kopel i Marco A. Marini, analiziraju nove pojavne oblike organizacije i upravljanja u preduzećima u sektoru socijalne ekonomije. Cilj je da se napravi nacrt modela preduzeća u sektoru socijalne ekonomije zajedno sa par posebnih strategija za poboljšanje saradnje među njima.

 

Publikaciju na engleskom jeziku možete pročitati na ovom linku.

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus