KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PUBLIKACIJA ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA „OD IDEJE DO UTICAJA“

29.10.2015

Globalna mreža socijalnog preduzetništva objavila je publikaciju Od ideje do uticaja namenjenu socijalnim preduzećima. Cilj publikacije je da osnaži socijalna preduzeća i doprinese njihovom razvoju i povećanju efikasnosti. 

 

Publikacija takođe objašnjava prirodu Globalne mreže i njenih članica i navodi osnovna pitanja na koje Mreža želi da se usmeri u narednom periodu u saradnji sa različitim akterima. U njoj su predstavljene osnove za budući istraživački rad, praćenje razvoja podrške socijalnim preduzećima i praćenje uticaja Mreže u narednim godinama.

 

Autori navode dva glavna cilja koje publikacija treba da ostvari:

 • doprinese boljem razumevanju prilika i izazova u ranoj fazi uspostavljanja i razvoja socijalnog preduzeća, kroz nove podatke i uvid u dostupnu podršku;
 • predstavi Globalnu mrežu socijalnog preduzetništva, da pruži dokaze o uticaju mreže i značaju njenog postojanja u širem kontekstu eko-sistema socijalnog preduzetništva.


Izveštaj možete pročitati ovde.

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus