KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

RADIONICA O PRAĆENJU PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA NA LOKALU

13.11.2017

Interaktivna radionica o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga u procesu reforme javne uprave, namenjena lokalnim organizacijama civilnog društva, održana je od 20 do 21. oktobra u Niškoj Banji. Tematski radionica je ovoga puta bila usmerena na mehanizme i ulogu lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) u procesu praćenja i evaluacije primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.


Ova, treća po redu radionica, održana sa ciljem da se učesnici upoznaju sa reformom službeničkog sistema na lokalnom nivou i zakonskim novinama, kao i da se poveća učešće i uloga organizacija civilnog društva u praćenje reforme javne uprave. Radionicu je pohađalo dvadesetak lokalnih OCD koje se bave temama od značaja za reformu javne uprave i rade na unapređenju pružanja javnih usluga građanima.


Radionica je počela predavanjima Vladimira Mihajlovića iz Centra za evropske politike, koji je učesnicima predstavio službenički sistem u lokalnoj samoupravi. Razgovaralo se o načinu uspostavljanja savremenog sistema upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave, strateškom, pravnom i institucionalnom okviru za upravljanje ljudskim resursima, kao i novim zakonskim rešenjima. Nakon teorijskog dela radionice usledile su vežbe posvećene istraživanju različitih modela upravljanja ljudskim resursima i njihovoj primeni u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, koje je vodila Jelena Miletić, komenadžerka projekta iz Centra za evropske politike.


Drugog dana radionice, završno predavanje Mihajlovića bilo je posvećen procesu zapošljavanja, selekcije i regrutacije u jedinicama lokalne samoprave. Pored toga, projektna menadžerka i istraživačica EPuS-a, Tara Tepavac, i istraživačica u CEP-u, Katarina Tadić učesnicima su predstavile najnovije rezultate analize istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana javnim uslugama upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole, kao i rezultate analize prve grupe priča i iskustava građana prikupljenih preko portala mojauprava.rs u okviru kampanje „JA u centru pažnje“. Predavanja i vežbe praćeni su diskusijom o značaju i svrsi primene savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima, kao i o potencijalnim projektima u lokalnim zajednicama koji bi mogli doprineti procesu reforme javne uprave.


Rezultati i zaključci radionice biće uključeni u treći po redu siže politike, koji će biti objavljen na veb portalu mojauprava.rs i uvršten u Sivu knjigu javnih usluga zajedno sa ostalim rezultatima svih projektnih aktivnosti, najvažnijim zaključcima i preporukama za nadležne državne organe i institucije.


Radionica je deo dvogodišnjeg projekta “PARtnerstvom do dobre uprave” koji sprovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je zasnovana na činjenicama i usmerana na građane, i da unapredi odgovornost nadležnih institucija za kvalitet usluga koje pruža građanima.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus