KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Radna grupa Životna sredina – analize i preporuke

09.01.2013

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji - 2012 godina

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.2 MB

 

O Nacionalom konventu o EU 2011/2012

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, političara, nevladinih organizacija, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno nevladinih organizacija, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

 

U dosadašnjem radu, NK EU je postigao zapažene rezultate, koji su predstavljeni kroz usvojene preporuke, u kontekstu pridruži vanja Srbije Evropskoj uniji. Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, NK EU bi, kao i do sada, bio usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistan u Izveštaju o napretku.

 

NK EU se sastoji od Predsedništva i radnih grupa. Predsedništvo čine eminentni, visoki zvaničnici i predstavnici nedržavnog sektora.

 

Radna grupa ima najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (državnih institucija, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) i internog eksperta.

 

Radna grupa Životna sredina je nastavila rad i u ovom ciklusu, definisana je opšta tema – Upravljanje otpadom i lokalni planovi. Radna grupa se u ovom ciklusu sastala dva puta, u periodu oktobar 2011 – maj 2012. godine.

 

Ovog puta, Radna grupa Životna sredina je bila sastavni deo šireg projekta, kampanje Zelena inicijativa, koja predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, čiji je Evropski pokret u Srbiji član. Članice Zelene inicijative su u 16 meseci realizovale zajedničke aktivnosti usmerene ka razvoju funkcionalnih mehanizama za podsticanje primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou. Jedan segment aktivnosti odnosio se i na poboljšanje kvaliteta i broja usvojenih lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom kroz analizu i istraživanje postojećih planova i pravljenja seta preporuka za njihovo unapređenje i podsticanje njihove primene.

 

Analiza i preporuka predstavljene u ovoj knjizi rezultat su istraživanja i diskusija u kojima su učestvovali svi članovi Radne grupe Životna sredina.

 

Radnu grupu Životna sredina u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji je podržao Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), partneri na projektu su bili: Institut za održive zajednice (ISC), Balkanski fond za lokalne inicijative, Centar modernih veština, Mladi istraživači Srbije, Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju, Centar za razvoj socijalnog preduzetništva, YUROM centar, Beogradski fond za političku izuzetnost i mreža 13 ekoloških organizacija Zelena lista Srbije, a sprovođenje projekta pomogla je i Narodna skupština Republike Srbije.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus