KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

REFORMA JAVNE UPRAVE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH STUBOVA PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

25.04.2018

Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike predstavili su na završnoj konferenciji projekta „Partnerstvom do dobre Javne uprave“ Sivu knjigu javnih usluga, koja sadrži nalaze istraživanja o procesu kreiranja javnih politika i zadovoljstvu građana javnim uslugama u oblasti zdravstva, izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole.


Predstavljanju Sive knjige javnih usluga u beogradskom hotelu “Metropol” prisustvovao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, direktorka misije Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji Aza el Abd, generalna sekretarka EPuS Suzana Grubješić, programska direktorka CEP Milena Lazarević, kao i članovi projektnog tima.


Ministar Ružić poručio je okupljenima da je ministarstvu važan svaki komentar i svako saznanje koje može doprineti kreiranju politika u ovoj oblasti reforme javne uprave.


On je, istakavši da je reforma u toj oblasti jedan od tri stuba pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, rekao da očekuje da će Akcioni plan za sprovođenje strategije reforme javne uprave za period od 2018. do 2020. godine biti spreman za usvajanje na vladi u maju.


“Uprava je tokom protekle godine prošla kroz bolne reforme i vreme je da počnemo da radimo kako treba, a ne onako kako mora. Stalo nam je da više uključimo nevladin sektor i građane u proces donošenja politika, pa smo kao jednu od aktivnosti u Akcionom planu predvideli povećanje participacije građana, transparentnost, unapređenje etičkih standarda i odgovornost u obavljanju poslova u javnoj upravi. Takođe, cilj je da se unapredi proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme propisa i dokumenata javnih politika”, rekao je Ružić.


Reforma javne uprave je, po njegovim rečima, kontinuiran proces na kojem je neophodno stalno raditi, sve sa ciljem da građani dobiju efikasnu, modernu i profesionalnu upravu.


Na važnost reforme javne uprave za proces pristupanja Srbije EU ukazala je i direktorka misije USAID Aza el Abd, koja je poručila da je ona preduslov za podizanje kvaliteta života građana Srbije.


“Unapređenje je moguće jedino kroz partnerstvo, saradnju i dvosmernu komunikaciju svih uključenih strana, uključujući vladine institucije, civilno društvo i privatni sektor”, rekla je El Abd.


Podsetivši da istraživanja ukazuju da je više od polovine građana Srbije nezadovoljno javnim uslugama, ona je istakla da “prostora za unapređenje uvek ima, te da je zato potrebno da se kroz civilni sektor građani uključe u menjanje oblasti zdravstva, administracije i obrazovanja”.


Generalna sekretarka EPuS Suzana Grubješić kazala je da reforma javne uprave nije događaj već kompleksan proces, koji će trajati sve dok građani i svi koji u tom procesu učestvuju ne budu zadovoljni svim njenim efektima.


“Reforma javne uprave je preduslov za uspeh u svim drugim sektorskim politikama, a uspeh zavisi od dobre komunikacije između građana, civilnog društva i državnih organa. Mislim da je ovaj dvogodišnji projekat pokazao kako ta saradnja može da bude dobra i korisna za sve, a naročito za građane”, rekla je Grubješić.


"Utisak građana je nešto čime se projekat najviše bavio, prikupljeno je oko 4.000 svedočenja o tome kako su oni zadovoljni izdavanjem ličnih dokumenata, upisu u predškolske ustanove i uslugama u domovima zdravlja. Ministarstvo je dobilo Sivu knjigu i nadamo se da će u narednom periodu po njenim preporukama postupati kako bi građani bili zadovoljniji", ukazala je Grubješić.


Grubješić je kazala da je pred svima još mnogo posla u ovoj oblasti i izrazila nadu da će taj projekat biti nastavljen u budućnosti.


Na konferenciji su govorili i menadžerka projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji Tara Tepavac, kao i Milena Lazarević i Katarina Tadić iz Centra za evropske politike.


EPuS i CEP započeli su sprovođenje projekta u maju 2016. godine u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji, uz podršku USAID-a. U okviru projekta realizovane su brojne aktivnosti, a između ostalog su krajem 2016. i početkom 2017. godine na slučajnom, stratifikovanom i reprezentativnom uzorku rađenom za celu Srbiju (bez Kosova) sprovedena istraživanja javnog mnjenja o stavovima i zadovoljstvu građana javnim uslugama.


U martu 2017. godine započeta je kampanja “Ja u centru pažnje”, kao jedna od ključnih komponenti projekta. Pokrenut je portal mojauprava.rs putem kog su prikupljane priče građana o njihovim pozitivnim i negativnim iskustvima prilikom korišćenja javnih usluga, a ostvaren je i direktan kontakt sa korisnicima javnih usluga na lokalnim događajima i uličnim akcijama koje su organizovane širom zemlje.


Skoro 4.000 građana iz svakog dela Srbije bilo je uključeno u kampanju tokom koje je organizovan 51 događaj - 27 uličnih akcija na raznovrsnim lokacijama, uključujući trgove, glavne pešačke zone i centralne lokacije u blizini ustanova koje pružaju javne usluge, kao i 24 javna događaja u formatu okruglih stolova, debata, foruma, panela i radionica.


Lokalni događaji i manifestacije su organizovani kroz dva ciklusa: od aprila do avgusta, i od septembra do decembra 2017. godine. Kako bi se osigurala ravnomerna teritorijalna zastupljenost i participacija građana iz cele zemlje, kampanja je sprovedena u ukupno 17 gradova i opština u Srbiji: u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Lajkovcu, Mionici, Subotici, Kraljevu, Novom Pazaru, Nišu, Beloj Palanci, Pirotu, Kruševcu, Aleksandrovcu, Novom Sadu, Leskovcu i Zaječaru.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus