KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

REFORMOM POLITIČKOG SISTEMA DO JAČE ULOGE NEZAVISNIH TELA

21.12.2015

Evropski pokret u Srbiji organizovao je u četvrtak 17. decembra javnu raspravu o značaju nezavisnih tela u kontekstu reforme političkog sistema u Srbiji. Rasprava je održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom predstavljanja predloga praktične politike „Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?“ autorke Tare Tepavac. Svoje viđenje položaja ovih institucija podelili su i potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava, Milan Antonijević, i profesor Fakulteta političkih nauka i predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Stojiljković.


Moderator skupa, Zoran Stojiljković, otvorio je raspravu podsećanjem na trenutne probleme sa kojima se suočava Agencija za borbu protiv korupcije. On je naglasio da preduslovi za dobru saradnju skupštine i nezavisnih tela postoje, ali da nedostaje političke volje, i naglasio da je uz edukaciju neophodna i aktivizacija. Stojiljković je takođe dodao da je neophodno evaluirati efekte javnih rasprava koje organizuju organizacije civilnog društva.

 

Tara Tepavac iz Evropskog pokreta u Srbiji predstavila je rezultate istraživanja o položaju institucija Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Na osnovu analize, predstaviljene su konkretnie preporuke za unapređivanje njihovog uticaja i prevazilaženje postojećih prepreka u saradnji sa skupštinom u nadzoru nad izvršnom vlašću. Autorka istraživanja je istakla da politički kontekst u kome se Srbija trenutno nalazi, imajući u vidu proces reforme političkog sistema ali i proces evropskih integracija, predstavlja odličan trenutak za sprovođenje neophodnih reformi, i dodala da je, dugoročno gledano, važno pronaći način da se razvije politička kultura i učvrsti ravnoteža vlasti, posebno kroz reformu političkog sistema.


Gordana Čomić, potpredsednica skupštine i poslanica DS-a govorila je o razvoju saradnje između skupštine i nezavisnih tela, ocenivši da se trenutno nalazimo u fazi "ruganja vladavini prava" ali da je dobra vest da nam sledi faza stvarnog funkcionisanja vladavine prava, potpuno nezavisno od toga ko joj jeste , a ko joj nije sklon. Ona je navela da najveća prepreka nije politička volja već političke stranke, jer su to jedine institucije koje nisu prošle reforme. „Suština je da ne pitate političku stranku šta da radite, već da primenite ono što piše, onako kako piše. Tvrdnje da izborni sistem svodi integritet poslanika na minimum je najveća zabluda koja usporava reformu političkih stranaka. Integritet dolazi iz političke kulture i svesti koja se razvija kao rezultat čitanja, odnosno znanja šta treba da radimo kako bismo imali pravnu sigurnost“, poručila je ona. 

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, podsetio je da ove godine u parlamentu još uvek nije razmatran izveštaj poverenika niti ostalih nezavisnih tela, kao i da je počinjeno hiljade prekršaja a da nadležna ministarstva nisu pokretala postupke. Šabić je naglasio da je fundamentalno pitanje da shvatimo da nam nezavisna tela trebaju, kao i da su u tom smuslu ona prepoznata od strane građana kao institucije koje su značajne i koje rade u njihovu korist. ao zaštitnici prava građana, i kao kreatori dobrih i korisnih impulsa. „Istovremeno, nezavisna tela su kreatori impulsa za rad zakonodavne i izvršne vlasti“, istakao je Šabić. On je dodao da ako ne postoji politička volja da se promenjuje zakon, onda postoji mogućnost da se za traži odgovornost za (ne)učinjeno. To važi i za Ustav koji kakav god da je, predstavlja najviši pravni akt zemlje koji mora da se poštuje.

 

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, istakao je da se preporuke nezavisnih institucija u državnim organima u velikoj meri smatraju preprekama za njihov nesmetani rad. On je naveo i primer prakse u Velikoj Britaniji u kojoj postoje posebne službe koje utiču na moral i integritet kako građana tako i institucija kroz „standarde javnog života“. On je podsetio da je u okviru Poglavlja 23 procesa pregovora o pristupanju EU predviđena promena Ustava i da to jeste u kontekstu reforme političkog sistema, kao i da se nada da se dostignuti stepen ljudskih prava i sloboda neće smanjivati.

 

Nakon uvodnih izlaganja usledila je vrlo živa rasprava u kojoj su učešće uzeli predstavnici nezavisnih tela, državnih organa, civilnog društva i akademske zajednice. Između ostalih, zamenik Zaštitnika građana, Robert Sepi, podelio je sa učesnicima skupa informaciju o sednici Odbora za pravosuđe koja je održana tog jutra na kojoj se raspravljalo o setu od sedam pravosudnih zakona. Sednica je trajala 19 minuta što pokazuje da se amandmani koji su podneti na zakonske tekstove smatraju u potpunosti irelevantnim, dok je predsedavajući Odbora pomenuo da je Vlada preporučila da se svi amandmani odbace. On je dodao da je saradnja nezavisnih tela i skupštine samo refleksija odnosa koji Narodna skupština ima prema samoj sebi.

 

Ljubiša Kuvekalović iz Regulatornog tela za elektronske medije naglasio je da je nezadovoljavajući stepen političke kulture osnovna prepreka da nezavisna tela imaju odgovarajući položaj u društvu, kao i da se ona ne može promeniti preko noći već edukacijom i propisima koji omogućuju maksimalnu nezavisnost ovih tela.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, izjavila je da bi bilo značajno da se ovo istraživanje proširi i nastavi kao dobar putokaz i pomoć u izgradnji političke kulture. Ona je dodala da naš izborni sistem, koji zaista daje minimum kredibiliteta narodnom poslaniku, uz primat političkih stranaka predstavlja jednu od ključnih prepreka vladavini prava.

Predlog praktične politike „Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?“ četrnaesti je po redu analitički dokument koji je ove godine pripremio Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji, sa ciljem da konkretnim predlozima doprinese reformskim naporima u Srbiji u cilju brže integracije u Evropsku uniju. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus