KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

RIVER SEE - REGIONALNA INTEGRACIJA PUTEM RAZMENE VOLONTERA/KI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

13.12.2012

UNV/UNDP RIVER SEE Program teži izgradnji regionalnog poverenja i unapređenju značajnih veza među stanovništvom i vladama u regionu Balkana. Glavni cilj programa je doprinos regionalnoj integraciji, društvenoj koheziji i smanjenju siromaštva na Balkanu osnaživanjem mreža kroz Istok-Istok razmene volontera/ki, promocijom volonterizma i aktivnog građanstva, izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija koje rade na lokalnom razvoju i upravljačkim procesima, a kroz uspostavljanje saradnje među civilnim inicijativama u Jugoistočnoj Evropi i šire. Pravni okviri o volonterizmu u regionu će biti promovisani sa ciljem da se osigura podržavajuće okruženje i time uključe lokalne, regionalne i nacionalne vlade/institucije u odnosu na zvučni volonterski sektor.

 

Program predstavlja jedinstvenu UNV/UNDP regionalnu saradnju i biće implementiran u saradnji sa partnerima kao što su EU/EVS, VSO UK, SEEYN, OneWorld SEE, koji će obezbediti vođstvo, tehničku i finansijsku podršku, i sa 14 partnerskih organizacija za implementaciju iz sedam država/geografskih područja na Balkanu koje će biti odgovorne za implementaciju aktivnosti volonterskog menadžmenta na nivou države/geografskog područja i za odnose sa volonterima/kama i organizacijama civilnog društva i volonterskim organizacijama.

 

Ciljevi programa UNV/UNDP RIVER SEE su razvoj regionalnog poverenja i uspostavljanje vrednih kontakata između stanovništva i vlada na Balkanskom regionu. Sveobuhvatni cilj je doprinos regionalnoj integraciji, socijalnim izborima i smanjenju siromaštva na Balkanu putem ojačavanja umrežavanja kroz Istok-Istok volontersku razmenu, promocije volonterizma i građanskog aktivizma izgradnjom kapaciteta civilnog/građanskog društva za rad na lokalnom razvoju i vladinim procesima i uspostavljanjem saradnje između građanskih inicijativa na regionu.

 

Program predstavlja jedinstvenu UNV/UNDP regionalnu saradnju koja će biti ko-realizovana sa partnerima kao što su EU/EVS, VSO UK, SEEYN, OneWorld SEE i 14 implementacionih partnerskih organizacija: Albanski Omladinski Savet i Balkanski Omladinski Link / Mjaft (Albanija), Omladinski komunikacioni centar i Omladinski Centar Livno (BiH), Volonterski Centar Zagreb i Centar za Mirovne Studije (Hrvatska), Asocijacija za demokratske inicijative Makedonije i Savet za Prevenciju maloletničke delikvencije (Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija), Kosovska omladinska mreža i Kosovska akcija za građansku inicijativu (Kosovo), Timočki klub i Evropski pokret u Srbiji (Srbija i Crna Gora), Asocijacija za demokratski prosperitet ZID i SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (Srbija i Crna Gora) - iz sedam zemalja / područja na Balkanu sa eventualnim proširenjem na Rumuniju i Bugarsku i planirano je da traje u periodu od 24 meseca.

 

IPO će biti odgovorne za kontakte sa organizacijama civilnog društva (CSO), volonterske organizacije (VIO) i volontera/ki i za realizaciju menadžmenta volonterskih aktivnosti na nivou zemalja/područja kroz RIVER SEE Programski Odbor, na regionalnom nivou. U toku proleća-leta 2004 urađeno je istraživanje na terenu i realizaovana je saradnja sa članovima organizacija OneWorld SEE (OWSEE) i South East Europe Youth Network (SEEYN).

 

Za više informacija posetite site http://ww.riversee.org/

 

 


Organizator:

 


Ostali partneri:

 

Albanija:
Albanski Omladinski Savet
Balkanski Omladinski Link / Mjaft


Bosna i Hercegovina:
Omladinski komunikacioni centar
Omladinski Centar Livno


Hrvatska:
Volonterski Centar Zagreb
Centar za Mirovne Studije


BJR Makedonija:
Asocijacija za demokratske inicijative Makedonije
Savet za Prevenciju maloletničke delikvencije


Crna Gora:
Asocijacija za demokratski prosperitet ZID
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
 

Srbija:
Timočki klub
Kosovska omladinska mreža
Kosovska akcija za građansku inicijativu


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)


AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus