KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

RODNI PLATNI JAZ U VELIKOJ BRITANIJI

20.03.2018

Počev od ove godine, sve organizacije u javnom i privatnom sektoru Velike Britanije (sa izuzetkom Severne Irske), ukoliko imaju više od 250 zaposlenih, obavezne su da Vladinoj kancelariji za jednakost (Government Equalities Office - GEO) dostave određene podatke relevantne za procenu mogućeg rodnog platnog jaza među zaposlenima.


Novi propisi obavezuju oko 9000 organizacija koje zajedno zapošljavaju više od 15 miliona ljudi. Krajnji rok za dostavljanje izveštaja o platnom jazu je 30. mart za javni sektor i 4. april za privatni sektor.


Do kraja februara ove godine, podatke je dostavilo oko 1290 organizacija, dok se u martu čeka na preostalih oko 7710 organizacija. Podaci pristigli zaključno sa krajem februara pokazali su da postoji upadljiv platni jaz između muškaraca i žena. Ispostavilo se da 74% organizacija više novca isplaćuje muškarcima nego ženama dok oko 15% njih više novca isplati ženama a da su zarade izjednačene u 11% organizacija.


Važno je naglasiti da dobijeni podaci ukazuju na opšti presek situacije, poredeći novac koji je otišao u ruke svih zaposlenih žena u odnosu na sve zaposlene muškarce u istoj organizaciji odnosno rodnu strukturu jedinica koje čine organizaciju. Dakle, upitnik je takav da se na osnovu njega ne mogu doneti zaključci o tome da li se dešava da žene za isti posao dobijaju manju nadoknadu od svojih muških kolega. Kada je o tome reč, iako britanski zakon strogo zabranjuje takvu praksu, sa optužbama da zaposlene na istim pozicijama plaćaju nejednako u zavisnosti od pola, suočili su se i odlučno ih demantovali, između ostalih, britanski javni servis BBC i najveći britanski poslodavac u privatnom sektoru Tesco.


Pokazalo se da, u određenoj meri, razlozi za nejednakost u zaradama muškog i ženskog osoblja variraju od poslodavca do poslodavca. Međutim, kao zajednički imenitelj za većinu organizacija sa izraženim platnim jazom ispostavila se nejednaka distribucija muškaraca i žena na pozicijama koje spadaju u najviše platne razrede – dok među zaposlenima sa najnižim zaradama prednjače žene sa 57%, onih 25% zaposlenih koji se nalaze na najplaćenijim pozicijama pretežno čine muškarci. Primera radi, u Foster + Partners, najvećem britanskom arhitektonskom birou, 35% od ukupno 1400 zaposlenih čine žene, na najplaćenijim pozicijama zastupljene sa 20% a na nivou partnera i starijih partnera sa svega 17%.


Izveštaji o rodnom platnom jazu će biti objavljivani na godišnjem nivou na sajtu nadležne državne kancelarije i na sajtovima organizacija, odakle ne smeju biti uklonjeni pre isteka najmanje 3 godine. Objavljivanje planova delovanja organizacija povodom mogućeg platnog jaza je poželjno ali ne i obavezno.


Procenjeno je da bi, ublažavanjem rodnog platnog jaza odnosno povećanim učešćem žena na plaćenijim i zahtevnijim pozicijama, britanski godišnji bruto domaći proizvod do 2025. godine mogao biti uvećan i za 150 milijardi funti. 

 

Izvor: The Guardian


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus