KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SISTEM RANOG UPOZORAVANJA

13.12.2012

Koordinator projekta: mr Danijel Pantić
Asistent na projektu: Dragana Aleksandrić

 

Eksperti EPuS-a sproveli su istraživanje ''Izazovi u sprovođenju reformi: godinu dana posle pobede demokratije'' koje je prezentovano u godišnjem izveštaju ''Sistema ranog upozoravanja'' Programa razvoja Ujedinjenih nacija, UNDP. Istraživanje obuhvata vremenski period: juli 2000-oktobar 2001, uključujući poslednja tri meseca prethodnog režima (VII-IX 2000), tri meseca kohabitacije (IX-XII) kao i period demokratske konsolidacije novih vlasti (I-X.2001). Publikacija je sačinjena na osnovu osam sukcesivnih istraživanja javnog mnenja na području Srbije koja je obavio CPIJM/IDN i analize EPuS-ovog tima eksperata u oblastima:

 • POLITIČKO JAVNO MNENJE - Početna nerealno visoka očekivanja vremenom su zamenjena obnovljenim optimizmom i pojavom novog realizma; potencijalni destabilizatori demokratskih procesa su frustriranost građanstva zbog ekonomskog položaja i životnog standarda kao i spor prelazak na tržišnu ekonomiju i nedostatak rezultata u borbi protiv kriminala.
 • ETNIČKI ODNOS I- Analiza pokazuje da su zadovoljavajući etnički odnosi na lokalnom i regionalnom nivou praćeni sa aktivnijom i pozitivnom politikom prema nacionalnim manjinama od strane nove vlade. Veliki broj građana (uključujući Mađare i Bošnjake) izražava zadovoljstvo sa etničkim odnosima u zemlji, izuzimajući situaciju na jugu Srbije, Kosovu i Crnoj Gori; 2/3 građana smatra da je saradnja sa međunarodnom zajednicom neophodna za rešavanje problema na jugu Srbije;
 • MAKROEKONOMSKA I FINANSIJSKA STABILNOST - Povratak Jugoslavije u većinu međunarodnih finansijskih institucija i obnova ekonomske saradnje sa većinom zemalja, liberalizacija cena i spoljne trgovine, regulisanje poreskog sistema i javnih finansija ipak nisu dovoljan preduslov za dugoročna finansijska ulaganja neophodna za ekonomski razvoj.
 • ZAPOSLENOST, TRŽIŠTE RADA I SIVA EKONOMIJA - nastavlja se trend porasta nezaposlenosti u društvenom sektoru; milion građana je uključeno u sivu ekonomiju većinom iz urbanih domaćinstava; očekuje se liberalizacija tržišta rada nakon usvajanja zakona o radu.
 • SOCIJALNOEKONOMSKA STABILNOST - Uprkos stabilnom porastu plata, penzija, socijalnih davanja ali i cena (potrošnja u urbanim domaćinstvima veća za 1/3), 80% građana je nezadovoljno svojim životnim standardom. Broj anketiranih koji predviđa soijalne nemire i štrajkove dostigao je nivo iz perioda pred oktobar 2000 godine.
 • KRIMINAL I KORUPCIJA - Uprkos novih zakonskih akata (poreski sistem, zakon o ekstra profitu, priprema zakona o javnim nabavkama i zakona o krivičnom postupku), i saradnji sa Haškim tribunalom, većina građana nije zadovoljan rezultatima Vlade u suzbijanju kriminala i korupcije: 46% građana smatra da nema promena, 26% da je situacija gora nego u vreme Miloševića a 18% ispitanih izražava zadovoljstvo postignutim.

 

 


Organizator:

 
 

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus