KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SISTEMSKI PREDUSLOVI OSNAŽIVANJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

10.11.2015

Ekonomsko-poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji i Forum za razvoj preduzetništva žena, organizovali su u četvrtak 22. oktobra 2015. godine u Privrednoj komori Srbije, panel diskusiju „Sistemski preduslovi osnaživanja ženskog preduzetništva u Srbiji“. Razvoj preduzetništva žena dobija naročito na značaju u kontekstu razmatranja razvojne strategije Srbije u narednih 20 godina. Problemi sa kojima se žensko preduzetništvo u Srbiji suočava zajednički su za mnoge oblasti privrednog života: od parafiskalnih nameta, preko nedostatka jasne strategije i podsticaja za razvoj preduzetništva uopšte, do ekonomske politike zemlje koja se čini da favorizuje velike na štetu malih.


Cilj skupa bio je da se pokrene debata o načinima poboljšanja uslova za razvoj preduzetništva žena. Prepoznati su različiti akteri koji bi pomogli osnaživanju preduzetništva među ženama sa ciljem doprinosa razvoju zemlji. Među njima su država, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva, međunarodna zajednica pa i sami preduzetnici/e koji bi svojim savetima i mentorskim radom mogli dodatno da doprinesu promociji preduzetničkog duha u Srbiji.


Olivera Popović, predsednica Udruženja poslovnih žena, predstavila je zaključke istraživanja o položaju ženskog preduzetništva u Srbiji iz 2012. godine sa naglaskom na korake koje bi valjalo ispuniti kako bi se položaj žena preduzetnica popravio. U istraživanju je rečeno kako ženska preduzeća nisu dovoljno konkurentna i inovativna kao i da su izostali neophodni institucionalni programi podrške. Takav nedostatak privreda naše zemlje beleži i danas. Takođe je naglašeno je kako žene nisu adekvatno društveno podržane kako bi stvorile balans između porodičnog i profesionalnog angažmana, iako su neki pomaci u tom domenu učinjeni.


Predsednica Udruženja poslovnih konsultanata, Sanja Nikolin, iznela je podatak da gotovo 90 odsto srpske privrede čine mikro preduzeća, a većina podsticajnih mera usmerena su na velike investitore, a ne na ta preduzeća. Ona je rekla da je u Srbiji registrovano 93.150 preduzeća od čega su 81.327 mikro preduzeća, čiji su vlasnici uglavnom žene. Prema njenom mišljenju, potrebno je javne politike više usmeriti na potrebe razvoja mikro preduzeća, jer su upravo ta preduzeća ona koja obuhvataju najveći deo naše privrede. Jedna od preporuka jeste i da se Fond za inovativnu delatnost podstakne da počne da prati i podržava društvene inovacije, a ne samo inovacije u proizvodnji.


Nataša Kecman, direktorka Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, predstavila se moguće izvore finansiranja malih i srednjih preduzeća, s naglaskom da je od svih opcija još uvek najprisutnije zaduživanje kroz kredite. Ona je predstavila portal „Poslovanje“ Privredne komore Srbije, kao koristan alat preduzetnicima da prikupe potrebne informacije i olakšaju svoje poslovanje. 


Katarina Obradović Jovanović iz Ministarstva privrede, govorila je o trenutnoj situaciji u vezi sa podsticajnim merama za preduzetništvo žena u kontekstu fiskalne konsolidacije, kao i o pripremi Zakona o mikrokreditiranju koji bi u velikoj meri olakšao poslovanje mikro i malih preduzeća.


Prisutni su zaključili da su tekuće aktivnosti u vezi sa je reformom javne uprave dobra okolnost za proces zagovaranja predloga rešenja politika i mera u vezi sa razvojem i unapređenjem preduzetništva. U tom okviru jedan od najvažnijih preduslova za razvoj preduzetništva jeste i horizontalno povezivanje nadležnih ministarstava, srodnih strategija, kao i povezivanje nauke sa privredom uopšteno. S tim u vezi, naglašena je i važnost uvođenja preduzetničkog učenja u obrazovni sistem Srbije.

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus