KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SIVA KNJIGA JAVNIH USLUGA

26.04.2018

Pred Vama je Siva knjiga javnih usluga u Srbiji, nastala kao rezultat dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre javne uprave“, koji su sproveli Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike u periodu od maja 2016. do maja 2018. godine, na teritoriji Srbije u saradnji sa još dvanaest partnera, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. 

 

Cilj projekta bio je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerena na građane¹ kroz (1) veće učešće organizacija civilnog društva u praćenju napretka reforme javne uprave, kao i u kreiranju kvalitetnih predloga za unapređenje politike zasnovanih na činjenicama; (2) uspostavljanje dvosmerne komunikacije između građana i nadležnih organa; (3) obezbeđivanje pouzdanih informacija o zadovoljstvu građana najčešće korišćenim i najrasprostranjenijim javnim uslugama iz tri različite oblasti, kao i o kvalitetu kreiranja javnih politika; (4) pružanje preporuka za unapređenje javnih usluga i sistema javne uprave.

 

Cilj Sive knjige je da predstavi najvažnije rezultate sprovedenih istraživanja i da ponudi konkretan set preporuka za unapređenje pružanja javnih usluga.

 


 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus