KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA – SEMINARI

11.01.2013
Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS.
 
EPUS je kreirao Školu Evropskih integracija kao model koji se implementira na osnovu potreba i zahteva specifičnih grupa, fondova ili donatora.
 
Model obuke obuhvata široki opseg tema i posebnih, specifičnih pod-tema a zavisno od interesovanja i potreba korisnika: od istorije EU, opisa nadležnosti njenih institucija, načina donošenja odluka, politike proširenja, regionalne saradnje do onih praktičnih koji se odnose na posebne politike, on line baze podataka i EU pretraživača, uloge LS u procesu integracija, nama dostupne fondove i obuke za apliciranje za evropske programe i fondove.
 
Organizacija svake pojedinačne škole podrazumeva:
 
 • Dizajniranje programa seminara koji uključuje teorijski i praktičan deo
 • Odabir predavača i konsultacije/trening instrukcije
 • Priprema trening materijala
 • Organizacija treninga/logistika- mesto održavanja, transport, osveženje, tehnika…
 • Evaluacija i izveštavanje
 
Do sada su organizovani seminari za:
 

Kao i seminari koji su organizovani u okviru projekta Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA:

 
Za više informacije možete kontaktirati kancelariju Evropskog pokreta u Srbiji
Telefon: 011/3640-174

 


Organizator:

 


 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

DOKUMENTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus