KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SPOLJNOPOLITICKE SVESKE

01.01.2013

Glasilo Foruma za međunarodne odnose

 

Izdavač:  Forum za međunarodne odnose  Beograd, Đure Jakšića 5/I  ,

               Tel. +381 11 3630 281


Urednik: Spomenka Grujičić


Štampa: Prometej, Beograd

 

Broj 2 - JUGOSLAVIJA I SVET

 

Spoljnopolitičke sveske, br.2, novembar 1996. | broj strana: 181

 

SADRŽAJ:

 • Mirko Tepavac "Postdejtonski mir"
 • Ljubivoje Aćimović "Bosna i Hercegovina na dejtonskom raskršću"
 • Milivoje Maksić "Samostalna i demokratska BiH - strateški interes Jugoslavije"
 • Milan Šahović "Ustav Bosne i Hercegovine prema Dejtonskom sporazumu"
 • Dr Konstantin Obradović "Izbori u Bosni i Hercegovini"
 • Aleksandar Nenadović "Sablasne sličnosti nacionalnih lidera"
 • Gordana Logar "Holbrukov "blic-krig""
 • Milivoj Despot "Knjige napisane nad ponorom rata"
 • Ranko Petković "Nova politička mapa Balkana"3
 • Mirko Tepavac "Evropa između prošlosti i budućnosti"3
 • Ilija Đukić "Da li je moguća Evrojugoslavija?"
 • Nikola Burzan "Dugo puovanje u Evropu"
 • Stevan Nikšić "Predlog"
 • Branislava Alendar "Jugoslavija i Evropska Unija"
 • Nina Dobrković "Da li je moguća saradnja na Balkanu?"
 • Milivoje Maksić "Zlosutne pretnje novih zabluda"
 • Živorad Kovačević "Srbija i Amerika"
 • Vladimir Vareš "Spoljna politika unutrašnje pitanje"
 • Dušan Lazić "Jugoslavija - Objekt ili subjekt međunaronih odnosa"
 • Nikola Burzan "Srbija - ni na Istoku, ni na Zapadu"
 • Dr Ljubivoje Aćimović "Sankcije UN: iskustva i dileme"
 • Živorad Kovačević "Spoljni obruč sve više steže"
 • Jelica Minić "Ekonomija - motiv rata i mira"
 • Boran Karađole "Integracijom iz balkanske krize"
 • Ljubiša Sekulić "Daleko je svet"
 • Dragoslav Avramović "Jugoslovenski spoljni dug: šta i kako pregovarati"
 • Ljubiša Sekulić "Međunarodni monetarni fond - u korak s vremenom"
 • Vojin Dimitrijević "Jugoslovenska kriza: stav aktera na tlu Jugoslavije"
 • Desimir Tošić "Srpska nacionalna politika: zablude i greške"
 • Sonja Biserko "U čemu je spor"
 • Sonja Biserko "Godinu dana nakon egzodusa Krajišnika"
 • Škeljzen Malići "Kosovo: optimističko viđenje"
 • Desimir Tošić "Krajina - naravoučenija za Kosovo"
 • Laslo Vegel "Vojvodina: kakva autonomija?"
 • Mirko Tepavac "Strah od promena"
 • Gordana Logar "Guverner otkriva prirodu vlasti"
 • Aleksandar Nenadović "Mediji po meri vlasti"
 • Vladimir Vareš "Moskva i NATO na kraju hladnog rata"
 • Ilija Đukić "Kina - beskompromisno u ekonomnske reforme"

 

Broj 3- JUGOSLAVIJA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA

 

Spoljnopolitičke sveske, br.3, mart 1997. | broj strana: 76;

 

PRILOZI:

 • Živorad Kovačević "Uvodna reč"
 • Ilija Đukić "O potrebi promene spoljne politike Jugoslavije"
 • Slobodan Vučković "Amerika kao prioritet spoljne politike"
 • Dušan Lazić "Odnosi SR Jugoslavije sa susednim državama"
 • Rasim Ljajić "Kosovo, glavna kontrolna instanca alternativne spoljne politike"
 • Ljubiša Sekulić "Protest u Srbiji i vraćanje Jugoslavije u svet"
 • Jelica Minić "O susedima, Balkanu i kontinuitetu"
 • Milivoje Maksić "Zablude o tri (ne)kontinuiteta"
 • Vladimir Vereš "Jugoslovenska javnost i promene u međunarodnim odnosima"
 • Prof. dr. Ranko Petković "SR Jugoslavija i pokret nesvrstanih zemalja: tačke susreta itračke razlaza"
 • Vladimir Vareš "Moskva i NATO na kraju hladnog rata"
 • Ilija Đukić "Kina - beskompromisno u ekonomnske reforme"

 

Broj 4 - BALKAN 97 / tekst studije, prilozi diskusiji

 

Spoljnopolitičke sveske, br.4, maj 1997. | broj strana: 166;

 

SADRŽAJ:

 • Međunarodni položaj i spoljna politika balkanskih zemalja
 • Politički sistemi balkanskih zemalja
 • Etnički sukobi i mogućnost demokratizacije na prostoru bivše Jugoslavije
  dodatak: manjinska zaštita, od 1989.
 • Privrede balkanskih zemalja
  dodatak: tabele
 • Bezbednosni profil Balkan
  dodatak: tabele

PRILOZI

 • Ilija Đukić BALKAN - SITUACIJA I PROBLEMI
 • Milivoje Maksić MEĐUNARODNI FAKTORI I BALKAN
 • Dr Ljubivoje Aćimović POLITIČKO-BEZBEDNOSNI ASPEKTI BALKANA U SKLPU EVROPSKE BEZBEDNOSTI
 • Desimir Tošić RAZMIŠLJANJA O NAŠEM TRENUTKU NA BALKANU
 • Mr Branislav Milinković EVROPSKE BEZBEDNOSNE INSTITUCIJE NA BALKANU I BEZBEDNOSNA POLITIKA SR JUGOSLAVIJE
 • Ivan Veselinović BALKAN I VOJNO PITANJE
 • mr Branislava Alendar PUT U EVROPU PREKO BALKANA MOŽE DUGO DA TRAJE
 • Mile Njegovan CILJEVI EKONOMSKE INTEGRACIJE
 • Goran Cetinić SURADNJA NA JUGOISTOKU EVROPE - NEKI EKONOMSKI PROBLEMI
 • Spomenka Grujičić ETIČKA METLA ZA BALKAN

"O ovoj ediciji:


Studiju pod zajedničkim naslovom "Balkan 97" čine pet tematskih celina čiji su autori Ranko Petković, Vladimir Goati, Dušan Janjić, Jelica Minić i Miroslav Hadžić. Svaka celina predstavlja pokušaj bližeg osvetljavanja jednog od aspekta složene slike Balkana u ovoj 1997. godini, tako da se, objedinjene u jedinstvenu studiju, mogu smatrati relativno zaokruženim, i to ¨balkanskim¨ doprinosom aktuelnim preokupacijama Evrope i sveta problemima i perspektivama regiona. Izredu studije je pomogao Fonad za otvoreno društvo.


Tema studije poslužila je i kao osnov rasprave na otvorenoj sednici Foruma za međunarodne odnose, oržane krajem maja 1997. Tekstovi objavljeni u ovoj ediciji spoljnopolitičkih svezaka delovi su ili prilozi diskusiji članova i gostiju Foruma. Ovo je prva, ali verovatno ne i jedina sveska posvećena problematici Balkana."

Urednik

 

Broj 6-DEJTON - DVE GODINE POSLE

 

SADRŽAJ:

 • I - UVODNA REČ
  • Dušan Lazić "Dejton - dve godine posle"
 • II - UČVRŠĆENJE MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI - INSTRUMENTI I REZULTATI
  • Jelica Minić "Konsolidacija protektorata"
  • Dušan Štrbac "Republika Srpska - dve godinEposle Dejtona"
  • Branislav Milinković "Ljudska prava u post-dejtonskoj BiH"
  • Budimir Babović "Međunarodne policijske snage"
  • Desimir Tošić "Neka pitanja nakon potpisivanjaDejtonskog sporazuma"
 • III -STABILIZACIJA REGIONA BIVŠE JUGOSLAVIJE
  • Jovan Vejnović "Dejtonska brava se otključava uBeogradu i Zagrebu"
  • Milivoj Despot "Haški tribunal i izgradnja mira"
  • Ivan Veselinović "Dejton i vojno pitanje"
 • IV - SR JUGOSLAVIJA - ŠTA JE I KOLIKO UČINJENO
  • Ljubivoje Aćimović "Država mimo ostalog sveta"
  • Milivoje Maksić "Neznanje ili nemoral"
  • Novak Pribićević "Arogantno odbijanje"
  • Branislava Alendar "Jugoslavija opet na pozicijisui generis u Evropi"
  • Vladimir Vereš "Javno mnenje i međunarodni položaj Jugoslavije: ima li promena dve godine posle Dejtona?"

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus