KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SRPSKI NACIONALNI IDENTITET DEO JE EVROPSKOG IDENTITETA

28.04.2017

Tema nacionalnog identiteta je sveobuhvatna i uvek aktuelna, a naročito je u vreme kriza izraženo preispitivanje odnosa nacije i šire zajednice. Upravo je očuvanje nacionalnog identiteta u kontekstu evropske integracije Srbije i krize u EU bilo tema debate održane u Sremskoj Mitrovici u okviru projekta „Evropa za mene“.


Nacija je najjači i najtrajniji identitet, oblikovan posebnim obeležjima koje su drugačije u odnosu na druge. Zbog toga je u poslednje vreme često pitanje da li se ulaskom u EU ta obeležja gube, rekao je otvarajući skup dekan Fakulteta političkih nauka, profesor dr Dragan R. Simić.


“Reč je o načinu stvaranja, održanja, kao i iskušenjima u kojima se nacionalni identitet jedne države nalazi, u situaciji kada u svetu su jaki trendovi globalizacije, posebno u Evropi“, ocenio je profesor dr Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Profesorka Radmila Nakarada sa FPN-a je ocenila da uprkos pozivanju na jedinstvo sveta, postajemo svedoci značaja koje države još uvek imaju i pored relativizacije njihovih fizičkih granica. 


Pojam identitet danas ne može ostasti jednoznačan i fiksiran, jer je to dinamična kategorija koja počiva na svesti o specifičnostima i različitostima. Profesor dr Budimir Košutić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, smatra da postoji jedna velika opšta ekonomska kriza u svetu koja navodi određene struje da vode politiku koristi samo za njih, a propasti za svet.


„Cela Evropa mora da se ponovo seti da postoji nešto što je povezuje i da se evropski identitet u ovom smislu ne može ograničiti na jednu stvar", zaključio je Košutić. I srpski nacionalni identitet je činilac tog evropskog. 


Debata u Sremskoj Mitrovici pod nazivom “Srbija i EU: poštovanje nacionalnog identiteta” prva je u nizu debata koje će Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizovati u još 17 gradova, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate su deo projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije u okviru IPA 2016, sa idejom da se u javnosti pokrenu teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i pruže proverene i korisne informacije o tom procesu.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus