KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SRPSKO-NEMAČKI CIVILNI DIJALOG U JANUARU

31.07.2013

Generalni sekretar Evropskog pokreta Nemačke, Bernd Huteman, boravio je u poseti Evropskom pokretu u Srbiji od 29. do 30. jula.

Maja Bobić i Bernd Huteman, generalni sekretari Evropskih pokreta Srbije i Nemačke, sastali su se kako bi ocenili izazove i mogućnosti potencijalne saradnje zainteresovanih grupa u obema zemljama. Razgovori su vođeni i sa direktorom Kancelarije za evropske integracije, pomoćnikom ministra spoljnih poslova, predstavnicima kabineta potpredsednice vlade za evropske integracije, predstavnicima Privredne komore Srbije i civilnog društva. Prepoznate su najvažnije teme o kojima ubuduće treba razgovarati: proces pregovora i uticaj na zainteresovane strane, posebno ekonomska saradnja, obrazovanje, socijalna pitanja i migracije sa idejom da se stvori bolje okruženje za inkluzivni, evropski, civilni dijalog.

Proces evropskih integracija nije potpun dok ne postoji višestepen civilni dijalog među evropskim, bilateralnim i nacionalnim partnerima. Trenutni razvoj događaja pruža šansu za daljim napretkom procesa integracije i dijaloga istovremeno. Srbija će konačno otpočeti pristupne pregovore sa EU i to, osim što će imati veliki uticaj na društvo u Srbiji, stvoriće mogućnost za bolju saradnju nemačkih i srpskih zainteresovanih strana.

Kao rezultat posete i održanih sastanaka, pokrenuta je inicijativa za održavanje srpsko-nemačkog civilnog dijaloga 30. i 31. januara 2013. u Beogradu, koji će omogućiti umrežavanje civilnog društva i drugih zainteresovanih strana Srbije i Nemačke, ali i poboljšati razumevanje procesa pristupanja Srbije EU i nemačke uloge u tome.


Evropski pokret Nemačke je jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Nemačkoj, osnovana 1949. godine, koja okuplja 235 kolektivnih članova, organizacija iz svih sfera nemačkog društva, biznisa i politike. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus