KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ŠTA ZNAČI MENTORSTVO?

28.10.2014

Ukoliko se zapitamo kada smo prvi put čuli za mentora/mentorku ili kada smo imali prvi kontakt sa njim/njom, odgovor će uglavnom biti na kraju srednje škole.

Koncept mentorstva se često spominje, ali se uglavnom vezuje za maturu, finalne radove na studijama ili naučne radove. Međutim, mentorstvo nije samo to. Pravi mentorski odnos je mnogo više od toga.

Sigurno ste se i vi na profesionalnom, ali i privatnom putu i usavršavanju, našli u situaciji da se zapitate: „Kako da budem ubedljiva na intervjuu?“ ili „Kako da uradim ovu prezentaciju?“ ili „Kako da donesem pravu odluku?“ ili „Šta je najbolje da uradim u ovoj situaciji?“. Pitanja su uvek tu, ali kako da se dođe do pravih ili bar dobrih odgovora koji će nas dovesti do cilja? U takvim situacijama potreban nam je neko ko je tim putem kojim se mi trenutno krećemo već ranije prošao, da nam pomogne da mi pronađemo naš pravi put. Nije lako, ali je korisno i osećate se sigurno kada dobijete savet ili bar primer šta ne treba ili treba da uradite.

Novi vek doneo je i nove izazove, ali i nove mogućnosti. Žene su te koje se suočavaju sa dodatnim preprekama i izazovima, kako na svom poslovnom, tako i na svom privatnom putu, zato jeste potrebno da se pomažemo, da delimo svoja znanja, da se međusobno solidarišemo i da zajedno radimo, jer zajedno smo jače. Ključ uspešnog mentorskog odnosa leži u dobrom i osmišljenom planu. Bitno je da uložite sebe u koncept mentorstva i da postanete deo njega. 

Kroz mentorstvo može da se podeli znanje, mišljenje, može da se da savet, pruži podrška. Možda samo nešto od ovoga, a možda i sve. To jedino zavisi od samih mentorki i učenica. U modelu mentorstva može da učestvuje svako i da ima mogućnost da ostvaruje koristi od istog tokom čitavog života. Na kvalitet mentorskog odnosa presudno utiče način na koji je utvrđena njegova struktura koja je posledica jasnih ciljeva koji se žele postići, jer se kroz nju na najbolji mogući način obezbeđuje osećaj svrhe, a za mlade i nesigurne zaštitni okvir. Takođe, bitno je da se u odnosu uspostavi ravnoteža između potrebe za pružanjem širih znanja i potrebe za pružanjem podrške. 


Time se vodi i program Podeli svoje znanje postani mentorka. Model mentorstva je široko promovisan na međunarodnom nivou i veoma uspešno se realizuje u nekoliko zemalja i u skoro svim društvenim sferama, od nauke, preko biznisa do politike. Uzimajući u obzir naše okruženje i društvene prilike, model je neznatno prilagođen ciljnoj grupi u Republici Srbiji.

Inicijativa je došla od tri liderke u svojim oblastima koje su učestvovale u SAD-u na programu mentorstva i Mentorsku šetnju realizovale nakon povratka u Srbiju, a šetnje se dešavaju istog dana sredinom novembra u organizaciji Vital Voices-a.

Od 2010. godine, deo tog globalnog programa je i program Podeli svoje znanje postani mentorka koji sada obuhvata mnogo više od mentorske šetnje i predstavlja kontinuirani šestomesečni rad mentorke i učenice.

Program Podeli svoje znanje - postani mentorka pokrenut je sa idejom da uspešne i stručne žene liderke iz različitih profesija podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja što će doprineti stvaranju prilika za mlade žene da unaprede svoj put u karijeri sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

U periodu od juna 2010. do jula 2014. godine, program Podeli svoje znanje postani mentorka okupio je 97 mentorki i 101 učenicu. Za to vreme, mentorke i odabrane učenice su bile u kontaktu, razmenjivale iskustva i povremeno se sastajale. A mimo njihovih susreta, organizovani su okrugli stolovi i radionice, gde su učesnice programa razmenjivale mišljenja i iskustva i razgovarale na različite teme.

Kroz program se jača ženska solidarnost, promovišu se dobri uzori za mlade žene na početku karijere, dostupnost kontakata za buduću saradnju, stvaraju se nove ideje za projekte.


Dobar mentorski odnos znači da su mentorka i učenica ravnopravne sagovornice i da obe, kroz dijalog i razmenu mišljenja, mogu da nauče važne činjenice i detalje za dalji njihov razvoj i razvoj odnosa. Mentorski odnos uključuje iskusnije pojedinke, obezbeđujući savet i vodič za manje iskusne profesionalke ili omladinke u nekom definisanom ili nedefinisanom vremenskom okviru. Obrazovne institucije često koriste ovakve programe za promovisanje boljeg i zrelijeg demokratskog društva.

 

Ipak, mentorski odnos nije „jednosmerna ulica“. Kao i učenica, i mentorka će kroz mentorski odnos steći nova znanja i iskustva, unaprediti postojeće i razviti neke nove veštine, koje učenica može da podstakne. Otvoriće mogućnost za proširenje mreže kontakata, prostor za razmišljanje i promišljanje otvorenih pitanja, dobiće novu sliku o ambicijama, talentima i pogledima mlađe generacije, koja je možda prošla kroz drugačiji sistem školovanja i usavršavanja. To će doprineti i ličnom zadovoljstvu mentorke postajući samopouzdana da čini pravu stvar osnažujući i pomažući nekim mladim generacijama spremnim da uče i saznaju.

Koristi i dobiti od mentorskog programa mogu biti višestruke, samo ukoliko se pružene prilike najbolje iskoriste. Može poslužiti kao dobra platforma i osnova za uspostavljanje mreže, samim tim ojačavaju se veze i razmena iskustava, promoviše se razmena i deljenje znanja. Naravno, za mentorku i učenicu odnos koji se uspostavi, služi za prenos znanja za unapređenje pojedinke i to je način da se nauči nešto novo. Kako će mentorski program izgledati zavisi od akademskih, profesionalnih, ličnih interesovanja, opštih saveta i ideja vodilja učesnica. Misija i ciljevi su da se osnaži profesionalni razvoj. Takođe, može se pomoći promociji razmeni znanja i iskustva između mentorke i učenice. A aktivan odnos se nastavlja i nakon formalnog završetka programa.


U poslednjih nekoliko godina koncept mentorstva se sve više koristi kako bi se podržao lični i profesionalni razvoj žena. Potvrđeno je da pozitivno iskustvo nekadašnje učenice utiče na to da one obično postaju dobre i posvećene mentorke. Ali, ne mora da znači da i muškarci u konkretnim situacijama nemaju potrebu da imaju mentora.

Važno je znati da moć ne dolazi od znanja zadržanog za sebe, već od nesebičnog deljenja sa drugima. Razmislite sa kim sve vi možete podeliti znanja koja imate, nekom može značiti puno. Takođe, razmislite i o tome koja znanja i veštine želite steći i od koga možete tražiti ličnu i profesionalnu podršku.

Svetlana Stefanović


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus