KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

STRATEGIJA ZAGOVARANJA PREDSTAVLJENA U SARAJEVU

25.01.2017

U Sarajevu je početkom nedelje organizovana prezentacija Smernice za razvoj strategija zagovaranja proširenja EU na Zapadni Balkan, u organizaciji Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine i Grupe za javno zastupanje zapadnobalkanske šestorke. Projekat podržava Višegradska skupina i Nemačka ambasada u Beogradu, a na izradi smernica radili su tink tenkovi iz svih šest zemalja zapadnog Balkana, kao i zemlje Višegradske grupe Poljska, Češka Republika, Mađarska i Slovačka.


Razlog pokretanja inicijative je potreba za postojanjem strategije zagovaranja zemalja Zapadnog Balkana koja je usmerena ka promovisanju i ubrzavanju samog procesa proširenja EU na zemlje regiona. Ono što zemlje ovog regiona imaju su zapravo strategije komunikacije koje su više usmerene ka određenim ciljnim grupama unutar granica svake od zemalja, ali ne i prema EU. Upravo Smernice za regionalnu strategiju zagovaranja predstavljaju prvu inicijativu tog tipa. Ovaj dokument pruža praktične smernice državnim administrativnim telima, parlamentima i organizacijama civilnog društva usmerene ka podršci i ubrzavanju procesa evropskih integracija. 


Predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, prezentovala je Smernice, te njene ciljeve i poželjna konačna ishodišta. Uz podršku Regionalnog saveta za saradnju (Regional Cooperation Council), takođe je uspostavljen i internet portal wb6.info, čiji je osnovni cilj širenje pozitivnih vesti vezanih za region Zapadnog Balkana i služi kao izvor pouzdanih informacija o zemljama regiona, te nudi bazu od preko 160 publikacija i članaka, o čemu je više govorila Belma Ćemalović, istraživačica Vanjskopolitičke inicijative BH u ovom projektu.


Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva iz BiH, međunarodnih organizacija, institucija Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici diplomatskog kora u BiH. Tokom diskusije koja je usledila nakon izlaganja istaknut je značaj koordinacije sa vladinim institucijama prilikom izrade same strategije. Diskusijom se došlo do zaključka da postoji saradnja između vladinog i nevladinog sektora, koja je nedovoljno vidljiva. Diskutanti su takođe istakli značaj što jasnije identifikacije ciljnih grupa zemljama članicama, te istakli da aktivnosti trebaju biti usmerene i ka široj javnosti, pored predstavnika EU institucija i zemalja članica. Bitno je naglasiti da se ciljnim grupama ne može pristupiti na istovetan način. Stoga bi se strategijom zagovaranja definisali između ostalog i načini na koje se planira pristupiti svakoj od ciljnih grupa unutar zemalja članica zapadnog Balkana, ali i zemalja članica EU.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus