KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

STRATEŠKI PRISTUP PLANIRANJU RAZVOJA SRBIJE

29.01.2015

Ekonomsko-poslovni forum (EPF) Evropskog pokreta u Srbiji organizovao je u sredu, 28. januara 2015. godine, u Beogradu debatu na temu „Strategija Evropa 2020 – okvir za planiranje razvoja Srbije“. Na skupu je promovisan i ''Vodič kroz strategiju Evropa 2020 - četiri godine kasnije,'' drugo, dopunjeno izdanje publikacije pripremljeno uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, i odštampan uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.


Otvarajući debatu, predsednica EPF-a, Radmila Milivojević, istakla je važnost strateškog promišljanja za donosioce odluka i neophodnost da se takvom načinu planiranja posveti više pažnje. „U današnjem svetu u kom se sve brzo menja, ako nemate dugoročni plan, događaji vas zatiču i vi se zapravo bavite saniranjem štete, a ne prepoznavanjem mogućih rizika,“ podsetila je Milivojević.


Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, osvrnuo se na postulate na kojima je sama strategija Evropa 2020 zasnovana, kao što su: globalizacija i svest o posledicama iste, pojačana regionalna ekonomska integracija, uspostavljanje novog privrednog sistema na globalnom nivou i neujednačen razvoj unutar same EU. Kako bi Srbija uhvatila korak sa razvijenim zemljama EU, za kojima zaostaje i do 50 godina, pristup donošenju ključnih odluka mora biti suštinski promenjen.


Prema njegovim rečima, među ključnim ciljevima Strategije Evropa 2020 nalazi se i povećavanje ulaganja u istraživanja i razvoj. Međutim, Matejić je ukazao na "opadajući značaj znanja, obrazovanosti i obrazovanja" u Srbiji i, s tim u vezi, na "neselektivnu politiku ušteda u javnim izdacima". Prema njegovim rečima, u obrazovanje se mora ulagati čak i kad se na svim drugim mestima štedi. "Bez obrazovanja nema znanja, inovacija, razvoja preduzetništva", rekao je on, ocenivši da je Srbija "neinovativno društvo" i da je "upozoravajuće malo registrovanih patenata, a socijalnih inovacija još manje" u Srbiji.


Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo, složila se i dodala da je za našu zemlju od naročite važnosti da aktivno prati politike i debate o budućnosti EU, imajući u vidu da je i sama Unija stalno promenjiva kategorija. Jelinčić je pomenula da je potrebno i da budemo spremni da strategije koje se donose na evropskom, ali i nacionalnom efikasno prevedemo na lokalni nivo gde će se najbolje videti koliko je sama zemlja spremna i suštinski da postane članica EU.


Državni sekretar pri Ministarstvu privrede, Miloš Petrović, naglasio je koliko je važno obratiti pažnju na mala i srednja preduzeća i osposobljavanje istih kako bi se konkurentno suočavali sa uslovima koji važe na evropskom tržištu. Veljko Jovanović, pomoćnik ministra privrede govorio je o strateškom okviru razvoja Srbije kroz Nacionalni program ekonomskih reformi (NERP) koji je u pripremi. On je pomenuo i da u zemlji postoji već veliki broj strategija koje nisu u potpunosti međusobno usklađene i rekao kako će u buduće jedan od zadataka Generalnog sekretarijata Vlade RS biti upravo to da prati usklađivanje strategija i omogući njihovo efikasno uklapanje. NERP je, po mišljenju Jovanovića, upravo način da se Srbija kao država nauči boljem strateškom planiranju koje će naći odraz i u planiranju javnih finansija.


Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije u Srbiji, podsetio je da Strategija Evropa 2020 u mnogome prevazilazi pravne tekovine EU koje Srbija kao kandidat mora usvojiti, međutim, njeni ciljevi svakako predstavljaju dobar smer za reforme koje su Srbiji potrebne. On je podvukao da je dodatna korist usaglašavanja sa Strategijom Evropa 2020 za Srbiju to što će države članice EU pozitivno gledati na nivo posvećenosti koji time demonstrira. Evropska komisija naročitu pažnju posvećuje ekonomskom upravljanju u procesu pristupanja, ali ne postoje očekivanja da kvalitet NERP-a koji će do kraja januara biti završen, bude na naročito visokom nivou. Usvajanje NERP-a predstavlja početak procesa učenja o načinu strateškog planiranja na evropskom nivou.


Milan Aleksić, istraživač u Centru za primenjene evropske studije CPES i jedan od autora Vodiča o Strategiji 2020, govorio je o lokalizaciji Strategije i neophodnim preduslovima za njeno efikasno prevođenjea na lokalni nivo. On je istakao da je većina lokalnih samouprava u zemlji prepoznala značaj strateškog planiranja i donela odgovarajuće strategije na lokalnom nivou. Međutim, neki od izazova na koje je skrenuo pažnju jesu nepostojanje stalnih projektnih timova na lokalnom nivou koji bi bili spremni da u svakom trenutku pripremaju i sprovode projekte u skladu sa strateškim pristupom. Takođe, neka strategijska dokumenta pisana su bez konsultacije lokalnih jedinica na koje se odnose i bez realne procene kapaciteta za sprovođenje.

 

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici sektora privrede, privrednih asocijacija, organizacija civilnog društva i stručnjaci iz oblasti ekonomije. 


Debata „Strategija Evropa 2020 – okvir za planiranje razvoja Srbije“ je druga u nizu javnih diskusija koje se organizuju u okviru ciklusa „Moguća Srbija 2020,“ čiji je inicijator i organizator Ekonomsko-poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji. Cilj EPF je da iz serije ovakvih razgovora i debata definiše osnovne preporuke i predloge kreatorima politike razvoja Srbije kako bi se doprinelo ostvarivanju privrednog rasta i održivog razvoja u Srbiji.

 

Publikaciju Vodič kroz Strategiju Evropa 2020 možete preuzeti ovde.

 
 
(Foto: Medija centar Beograd)

Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus