KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

06.06.2017

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo je sa primenom 1. juna 2017. godine i doneo brojne novine u zakonodavstvo Srbije. Među njima je uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici i evidencija slučajeva nasilja, a sve to u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ove hitne mere uključuju meru privremenog udaljenja učinioca iz stana i meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. 

 

Iako u Srbiji ne postoji konsenzus o važnim pitanjima, potrebno je poslati važnu poruku da se neće trpeti nasilje i da žene u ovoj zemlji mogu da se osećaju bezbedno. Da bi se zakon dosledno sprovodio potrebna je podrška celog društva, a svi građani su dužni da bez odlaganja policiji ili tužilaštvu prijave nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega. Uz to, započela je i obuka policajaca, tužilaca i sudija, kako bi se unapredio rad na terenu, a u svakoj policijskoj stanici od sada će biti po jedan ili dva policajca koji su obučeni za suzbijanje ovog vida nasilja. Takođe, kroz organizovanje zajedničkih radionica doći će do povezivanja i koordinacije rada više državnih organa, uz uključivanje nevladinih organizacija, kako bi se bolje razumelo sa čime se žrtve nasilja suočavaju.

 

Uz donošenje novog zakona poseban akcenat biće stavljen na prevenciju, kako bi mladi shvatili šta je nasilje, da ono može biti verbalno i ekonomsko, a ne samo fizičko, a da nasilje nije vrednost našeg društva. 

 

Izvor: Sigurna kuća


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus