KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SVET U 2014: GLAVOBOLJE ZA OBAMU – I. VUJAČIĆ

22.01.2014

 

SAD će u 2014. ući kao u godinu koja će biti poslednja izborna za Kongres pre predsedničkih izbora 2016. godine. Dosadašnja izrazita podeljenost i animozitet dveju stranaka u oba doma dovela je u dva navrata do krize finansiranja federalne vlade, a poslednji put i do njenog potencijalnog bankrotstva. Ukoliko se značajnije ne promeni raspoloženje velike većine gra|ana, što je malo verovatno, može se očekivati manje ili više obnavljanje sadašnje slike Kongresa. 

 

To bi značilo reprodukovanje nemogućnosti prave vladavine izvršne vlasti. Ova slika disfunkcionalnosti političkog sistema zadržaće se ne samo u 2014. već će se preneti sve do idućih predsedničkih izbora. Predsedniku Obami ostaje da raspetlja konfuziju u vezi s primenom njegove reforme zdravstvenog sistema, koja bi masovno trebalo da počne u 2014. Ta reforma će ostati Obamino najveće istorijsko nasle|e na unutrašnjem planu. 

 

Na planu spoljne politike, na prvom mestu će biti akutni problemi. S posebnom pažnjom će se pratiti realizacija dogovora sa Iranom, koji je oročen na šest meseci. Ukoliko se postigne trajni dogovor (sa adekvatnim nadgledanjem njegovog sprovo|enja), koji će sprečiti Iran da do|e do nuklearnog oružja, to će biti trijumf američke i svetske diplomatije. Ukoliko se dogovor iz nekog razloga izjalovi, nastaće nova kriza, sa smanjenim vremenskim rokom i mogućnostima da se ona diplomatski reši. 

 

Druga velika preokupacija biće Avganistan. Naime, 2014. je odre|ena kao godina u kojoj će se smanjiti broj američkih trupa i prestati njihovo direktno angažovanje u borbama. Ostanak dela trupa ima za cilj uvežbavanje avganistanske vojske. Ukoliko se, me|utim, pokaže da ona nije u stanju da parira talibanima i borbe eskaliraju, to će dovesti do novih poteškoća za SAD koje bi u tom slučaju morale da revidiraju strategiju, s političkim posledicama ne samo na spoljnom već i na unutrašnjem planu.

 

Kao i uvek, odnosi s Kinom i Rusijom biće u centru američke spoljne politike. Posle najnovijih ruskih diplomatskih inicijativa (Iran, Sirija) stvoreni su uslovi za otopljavanje i nove oblike saradnje. Ruski odnos prema Ukrajini, me|utim, može da naruši ove mogućnosti. Odnosi s Kinom su značajni jer su, izme|u ostalog, utemeljeni na velikoj ekonomskoj me|uzavisnosti. 

 

SAD će s pažnjom pratiti i podržavati Evropsku uniju. Za SAD opstanak EU je geopolitičko a ne ekonomsko pitanje i uložiće maksimalni napor da podrže opstanak evrozone kako njen potencijalni raspad ne bi bio uvertira za raspad same EU. 

 

SAD će 2014. biti značajno angažovane na dva dugoročna projekta stvaranja i usavršavanja regionalnih trgovinskih sporazuma, koji nisu nimalo jednostavni. Jedan je širenje transpacifičkog partnerstva (TPP), koje za sada čini 12 zemalja. Drugi je sporazum sa EU o transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu. Zajedno bi ovi sporazumi obuhvatili 70 odsto svetske trgovine. Sporazum sa EU je neizvestan i komplikovan i otvoreno je pitanje kako će završiti, ali za sada predstavlja odgovor na kritičke primedbe da Amerika tokom sadašnje administracije zanemaruje Evropu. 

 

Na kraju, kao i uvek, SAD će se baviti kriznim žarištima u svetu, kako postojećim, tako i onim koja se budu pojavila. 

 


Ivan Vujaćič
Autor je član FMO EPuS, profesor Ekonomskog fakulteta i bivši ambassador u SAD

 

Tekst je objavljen u Specijalnom dodatku Evropskog pokreta u Srbiji i dnevnog lista Danas, izdatom 31. decembra 2013. godine u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus