KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

TACSO BIH TEMATSKI BILTEN: SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

13.08.2015

Tokom 2013. i 2014. godine, socijalno preduzetništvo je bilo prioritetna tema među organizacijama civilnog društva (90% organizacija to smatra), rezultat je onlajn ankete koja je urađena u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga TACSO kancelarija u Bosni i Hercegovini je pokrenula niz aktivnosti u vezi sa socijalnim preduzetništvo.


„TACSO 2 izveštaj o proceni potreba 2013-2015“ prepoznaje socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo kao inicijative koje kreiraju prilike za zapošljavanje, omogućavaju samo-zapošljavanje, utiču na rešavanje problema marginalizovanih grupa, itd. Ovo je potvrdila i konferencija o društveno odogovnom poslovanju održana u junu 2014. godine.


Osim konferencije, TACSO je organizovao i studijsku posetu socijalnim preduzećima u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji tokom 2015. godine. Predstavljena je praksa saradnje organizacija civilnog društva i poslovnog sektora, i predstavljene su mogućnosti primene dobrih iskustava u Bosni i Hercegovini.

Više o TACSO BiH aktivnostima u oblasti socijalnog preduzetništva možete ovde pročitati.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus