KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Temida

02.01.2013

Izdavač:  Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji


Savet časopisa: Dr Živojin Aleksić,  Dr Nevena Petrušić,  Dr. Uglješa Zvekić,  Judith Armatta


Glavna i odgovorna urednica: Dr Vesna Nikolić-Ristanović


Urednica: Mr Ivana Stevanović


Redakcija časopisa: Dr Vesna Nikolić-Ristanović,  Dr Slobodanka Konstantinović,  Mr Branislava Knežić, Mr Milan Škulić, Ivana Stevanović

 

Godina I / 1998.

Broj 1

 

Tema broja: Lišenje slobode i ljudska prava

 • Dr Vesna Nikolić-Ristanović - Gde su granice kažnjavanja?
 • Mr Branislava Knežić - Pravo i mogućnost osuđenih lica na obrazovanje
 • Dr Vesna Nikolić-Ristanović - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija iz 1997 godine i moguća rešenja pitanja zatvora za žene
 • Ivana Stevanović - Zatvori za žene u Finskoj

Ostale teme:

 • Mr Ksenija Savin, Mr Vesna Korać - Žene i sida
 • Dr Judith Armatta - O svrt na pravnu strategiju koja se bavi nasiljem u porodici
 • Mr Branislava Knežić - Žene Krajine - dve godine posle egzodusa

 

 

Broj 2

 

Tema broja: Žrtve ratnih zločina i medjunarodno pravo

 • Dubravka Žarkov - Silovanja tokom rata u Bosni - O muškosti, ženskosti i moći Žrtve silovanja
 • Dr Vesna Nikolić-Ristanović - Žrtve ratnog silovanja i Medjunarodni tribunal u Hagu

Ostale teme:

 • Mr Milan Škulić - Zaštita ustavnog prava na slobodu i policijski pritvor
 • Dr Slobodanka Konstantinović - Vilić i Dr Nevena Petrušić - Prevencija ekonomskog nasilja muškaraca nad ženama i decom,
 • Marija Lukić - Radjanje dece -pravo ili obaveza

 

 

Broj 3

 

Tema broja: Nasilje nad ženama i društvena tranzicija

 • Marjan Wijers - Između ugnjetavanja i osnaživanja
 • Dr Marinka Cetinić - Inkriminacija silovanja u najnovijim krivičnim zakonima nekih zemalja u tranziciji u svetlu, već duže očekivane, reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva
 • Marija Lukić - Još jedna priča o incestu ili...

Ostale teme:

 • Sanja Radisavljević - Službe za pomoć žrtvama kriminala: neka svetska iskustva i mogućnosti njihove primene u našoj zemlji
 • Mr Branislava Knežić - Stranputice jedne (re)socijalizacije (studija slučaja)

 

Broj 4

 

Tema broja: Nasilje u porodici

 • Dr Mirjana Obretković - Nasilje u porodici i prava deteta na zaštitu
 • Nada Banjanin-Đuričić - Zlostavljanje dece u porodici
 • Mr Nevenka Žegarac i Mr Miroslav Brkić - Nasilje među roditeljima školske dece - rezultati istraživanja

Ostale teme:

 • Geraldine Byrne - Pro-aktivni vaspitni program za delovanje protiv siledžijskog ponašanja
 • Prava žrtava u krivičnopravnoj proceduri
  Dokument usvojen od strane Evropskog foruma službi za pomoć žrtvama 1996. godine

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Marija Lukić - Tribina Rađanje- pravo ili obaveza
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović -Svetsko viktimološko društvo i međunarodni viktimološki simpozijumi

Prikazi knjiga:

 • Meda Chesney Lind: The female offender: Girls, Women and Crime
 • Nada Banjanin - Đuričić: Udarac po duši

 

Godina II / 1999.

Broj 1

 

Tema broja: Međunarodna anketa o žrtvama kriminaliteta

 • Dr Jan J. M. Van Dijk - Kriminalna viktimizacija - globalni osvrt
 • Dr Uglješa Zvekić - Viktimizacija u zemljama u tranziciji - s posebnim osvrtom na korupciju u javnim službama
 • Dr Violeta Čačeva - Žrtve kriminaliteta i njegovo prijavljivanje policiji u Republici Makedoniji
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović - Viktimizacija kriminalitetom u Beogradu: Uticaj rata i društvenih promena",

Ostale teme:

 • Dr Vesna Nikolić Ristanović i Mr Ivana Stevanović - Ženski zatvor godinu dana nakon donošenja Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije
 • Društvena prava žrtava kriminaliteta
  Dokument usvojen od strane Evropskog foruma službi za pomoć žrtvama 1997. godine

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Sanja Milivojević - Tribina "Novi model pravne zaštite od nasilja u porodici"
 • Mr Ivana Stevanović - Skup eksperata sazvan u cilju razvoja instrumenata za implementaciju u nacionalna zakonodavstva međunarodnih krivičnopravnih strategija za eliminaciju nasilja prema ženama

Prikazi knjiga:

 • Sanja Milivojević - Dr Nataša Mrvić Petrović: "Naknada štete iz saobraćajne nezgode u evropskim zakonodavstvima"
 • Sanja Ćopić - Dr Uglješa Zvekić: "Criminal Victimisation in Countries in Transition" & Oksanna Hatalak, Anna Alvazzi del Frate i Dr Uglješa Zvekić: "The International Crime Victim Survey in Countries in Transition - national report"

 

Broj 2

 

Tema broja: Žrtve i krivičnopravni sistem

 • Dr Vesna Nikolić Ristanović - Agresija NATO-a na Jugoslaviju: struktura, uzroci i posledice viktimizacije
 • Vigdor Schreibman - Zločin i kazna u Jugoslaviji
 • Dr Milan Škulić - Masovna viktimizacija stanovništva Jugoslavije usled NATO agresije
 • Tamara Lukšić Orlandić - Zašto su deca najveće žrtve minulog rata u SR Jugoslaviji?
 • Sanja Milivojević - Nasilje u porodici za vreme agresije NATO alijanse na SR Jugoslaviju
 • Slađana Radulović - Dan za sećanje
 • Barbara Zelwer - Neka razmišljanja o etničkom identitetu i psihološkim efektima rata
 • Međunarodna informativna mreža o osiromašenom uranijumu (DU)
  Rat NATO-a protiv Jugoslavije: Dosije #1 o osiromašenom uranijumu

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Ivana Vidaković - Tribina: "Strategije osnaživanja žena u posleratnom periodu"

Prikazi knjiga:

 •  
 • Mr Ivana Stevanović - Dr Nataša Mrvić Petrović i Mr Đorđe Đorđević: "Moć i nemoć kazne"
 • Dr Vesna Nikolić Ristanović - Kiranjit Ahluwalia, Rahila Gupta: "Circle of light" (Krug svetlosti)

 

 

Broj 3 i 4

 

Viktimizacija dece i maloletnička delinkvencija:

 • Dr Mirjana Obretković - Multidisciplinarni model zaštite dece - žrtava nasilja
 • Dr Milan Škulić - Krivičnoprocesni položaj dece - žrtava nasilja
 • Mr Ivana Stevanović - Nasilje u porodici i maloletnička delinkvencija
 • Sanja Ćopić - Neke specifičnosti maloletničkog kriminaliteta s posebnim osvrtom na odmeravanje kazne maloletničkog zatvora za krivična dela izvršena u sticaju

Žrtve zloupotrebe moći:

 • Dr Marina Blagojević - Rat na Kosovu: pobeda medija?
 • Dr Budimir Babović - Policijska brutalnost ili policijska tortura
 • Rodoljub Šabić - Primena sredstava prinude u svetlu relevantnih normi

Naučni skupovi i stručni sastanci:

 • Sanja Milivojević, Tatjana Vukobratović
  Tribina: "Trgovina ženama i decom i savremeni društveno-ekonomski kontekst u SRJ"

Prikazi knjiga:

 • Sanja Ćopić - Maloletni delinkventi u Srbiji
 • Sanja Milivojević - (Ne)živjeti s nasiljem

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus